De nye trafikantene

De nye trafikantene

En ubeskyttet pc truer ikke bare deg og ditt, men alle som ferdes på informasjonsmotorveien.

Bilen din må regelmessig inn til en EU-kontroll. Dette gjøres for å sikre både din, men også dine medtrafikanters, trygge reise på veien. Ved en kontroll går fagfolk gjennom bremser, lys, horn, sidespeil og sikkerhetsbelter, for å nevne noe. Når så alt er klappet og klart, kan du forhåpentligvis rulle trygt ut i trafikken. Om du ikke får EU-godkjenningen, må du til syvende og sist parkere bilen hjemme, og får ikke bruke den til å ferdes blant folk.

Siden internett ble kommersialisert i 1995 har en ny type vei og trafikk utviklet seg. Vi reiser ekstremt mye hver eneste dag, selv om vi fysisk ikke flytter mye på oss. På slutten av nittitallet kom begrepet "information super highway", med klare paralleller til den trafikken vi har vært vant til siden bilen ble et vanlig fremkomstmiddel.

Gapet mellom den tradisjonelle og den digitale ferdselen er enormt. Mens biltrafikken har kjøreregler, godkjenningsordninger, lover og nasjonale transportplaner, forblir internett et anarki med et mangelfullt regelverk og uten krav til verken sjåføren eller fremkomstmiddelet, altså pc-en.

Kjedekollisjon

Dette er farlig fordi vi ikke leker alene i gata. Voksende trusler i nettverkstrafikken som botnet utnytter datamaskiner som ikke har de nødvendige sidespeilene, og som i en annen verden ville blitt stanset ved en kontroll. Når først skaden er skjedd, sprer den seg videre til andre uforsiktige trafikanter. Til slutt er kjedekollisjonen en realitet.

Forslag til Nasjonal transportplan ble lagt frem 17. januar i år. I forordet til planen står det:

"Transportutviklingen og transportpolitikken henger nøye sammen med samfunnsutviklingen".

Hvor nøye det henger sammen kan man jo lure på, når ikke informasjons- og kommunikasjonsteknologien er nevnt med ett ord og ikke behandles på samme måte som andre transportfunksjoner. Vi burde hatt en egen nasjonal transportplan for ikt.

Lover og regler. Godkjenningsordninger. Flere teknofober vil hevde at det river i selve ryggraden til internett, og at "det var ikke slik det var tiltenkt". Men omfanget av internett og hvordan bruken skulle bli, var det få som forutså den gangen informasjonsmotorveien så sin spede begynnelse.

Det er viktig å ikke bli for rigid hva gjelder lover og regler på nettet. Samtidig må vi ta inn over oss at vi befinner oss i en tid der samhandling i svært stor grad skjer elektronisk. Det gjør oss sårbare. Kanskje kan vi lære noe av fortiden? Det finnes en rekke muligheter for å kontrollere og passe på trafikken i nettverk. Vi må finne en balansegang mellom anarki og diktatur, og på den måten unngå kjedekollisjoner i den nye trafikken.

Lov Og Rett