- EDB Ergogroup bryr seg ikke

- EDB Ergogroup bryr seg ikke

Igor Karpov sliter med å etablere en fagforening i ukrainske Infopulse.

Igor Karpov jobber som senior Linux-administrator i ukrainske Infopulse, et datterselskap av EDB Ergogroup, som har en eierandel på over 60 prosent.

Karpov kom til Infopulse for tre år siden, og jobber til daglig i det såkalte ITOS-prosjektet for EDB Ergogroup. Han har forsøkt å etablere en fagforening for kontraktører i Ukraina. Det har vist seg å være svært vanskelig.

- Vi blir ikke hørt, sier Karpov til Computerworld.

Svært få fast ansatte

- Har du lykkes med å etablere en fagforening?

- Både ja og nei. La meg forsøke å forklare. Infopulse er ikke en konvensjonell bedrift, men en slags megler som leier ut it-spesialister til andre selskaper. Og dette er noe av problemet. Teknisk sett har Infopulse svært få ansatte. Det nøyaktige antallet blir holdt hemmelig. Jeg tror det er mindre enn 50, sier Karpov.

I en epost til Computerworld skriver Karpov at ukrainsk arbeidsmiljølov definerer to typer ansettelser, fast og midlertidig.

- Infopulse bruker imidlertid ingen av disse definisjonene. Det er en del ledere som utgjør den faste staben, alle de andre er selvstendige næringsdrivende som igjen kan ha noen ansatte. Dermed er vi ikke dekket av arbeidsmiljøloven og dermed har vi ikke noen formelle forpliktelser overfor Infopulse, og selskapet har heller ingen formelle forpliktelser overfor oss, mener Karpov.

Han sier videre at det teknisk sett bare er de som er direkte ansatt som kan etablere en fagforening i selskapet.

Frihet uten innflytelse

Igor Karpov slår fast at alle som ikke er formelt ansatt selvfølgelig kan være medlemmer hvor de vil, men at foreningene ikke får noen relasjon og reell innflytelse i Infopulse.

- Vi blir ikke anerkjent av Infopulse og selskapet bare ignorerer vår eksistens. I stedet setter de presset mot meg fordi jeg er det eneste medlemmet av fagforeningen de kjenner til. Fagforeningen bestemte seg helt fra starten av å holde medlemslisten hemmelig, og jeg ser nå at det var en riktig beslutning, forteller Karpov og legger til:

- Ledelsen i Infopulse har i mange måneder sterkt etterspurt tilgang til listen, men erklærte nylig at de ikke lenger var interessert.

- Har du en dialog med Infopulses eier, EDB Ergogroup?

- Nei, EDB har aldri vist noen interesse for dette. Det virker som de praktiserer en praksis hvor de ikke skal legge seg opp i hva Infopulse driver med. Vi er helt for oss selv.

Eirik Bornø er fagforeningsleder for Negotia i EDB Ergogroup i Norge. Han kjenner til saken med Igor Karpov og Infopulse i Ukraina. Les videre på neste side!

Lov Og Rett