EDB flytter bankdrift hjem igjen

EDB flytter bankdrift hjem igjen

Finanstilsynet stopper it-drift av norske banker fra land som Ukraina.

"Finanstilsynet er av den oppfatning at utkontraktering av sentrale driftsrelaterte IKT-oppgaver til land med høy risiko innebærer en kritisk risiko for driftsstabiliteten i norske banker og i betalingssystemene" skriver Finanstilsynet i et rundskriv.

Videre skrives det at it-virksomhet som gjelder betalingssystemer og daglige bankfunksjoner ikke lenger kan foregå i disse landene.

Hentes hjem

Dermed får EDB et problem. De har satt ut diverse støttefunksjoner for norske banker til Ukraina, et av verdens mest korrupte land.

Dagensit.no skriver nå at selskapet henter alle disse funksjonene hjem igjen, selv om de ikke har vært rene driftsfunksjoner. Årsaken er rundskrivet fra Finanstilsynet hvor de nekter norske bedrifter å holde på slik EDB gjør.

Avisen har tidligere skrevet om Finanstilsynet som er kritisk til måten EDB håndterer outsourcing på.

"Klargjøring"

- Jeg opplever dette som en klargjøring av retningslinjene, sier kommunikasjonsdirektør Geir Remman i EDB til avisen, som innrømmer at rundskrivet er grunnen til at de henter funksjonene hjem igjen.

EDB understreker overfor Computerworld at de norske bankene ikke har vært driftet i Ukraina, men at det har vært støttefunksjoner i landet. Disse flyttes ifølge EDB hjem igjen "av prevantive årsaker", ikke nødvendigvis fordi de .

Hvorvidt dette kan gi flere norske arbeidsplasser kan ikke selskapet si noe om ennå.

Lov Og Rett