Et svekket Microsoft

Et svekket Microsoft

KOMMENTAR: Giganten er presset, men det er ikke på grunn av EU-dommen denne uken.

Nok en gang er det fastslått at verdens ledende progamvareselskap har brutt konkurranseloven. EUs bot på fire milliarder kroner er rekordstor, men neppe egnet i seg selv til å skremme vettet av dette moderne imperiet.

Allerede i 2000 ble det av amerikanske myndigheter slått fast at Microsoft er en monopolist. Dette var konklusjonen i en årelang sak innledet av justisdepartementet under Clinton-administrasjonen.

Det er blitt hevdet at Gates' støtte til George W. Bush under valgkampen bidro til republikansk triumf i det omdiskuterte valget, og at da dommen endelig falt etter regimeskiftet i 2000, ble den strippet for effektive sanksjoner som et takk for hjelpen.

LES OGSÅ: EU avviser Microsoft-anken

Fram til de siste to årene har selskapets makt bare fortsatt å vokse, men i dag er det mange faktorer som gir grunn til å hevde at monopolet er truet.

nn Etter tusenårsskiftet har Microsoft gjort opp for seg i en nærmest endeløs serie rettssaker, mot konkurrenter og mot amerikanske delstater. Tidligere erkefiender som Sun Microsystems og Novell er gjennom romslige milliardforlik temmet til samarbeidsvillige partnere.

Bøter og andre sanksjoner har hatt begrenset effekt i forhold til Microsofts industrielle maktutøvelse. EU-kommisjonens konkurransepolitiske leder Viviane Reading er en svært verdig motstander, men EU har også begått noen feilskjær i sin kamp mot monopolet. Pålegget i 2004 om å selge en versjon av Windows uten Media Player, førte eksempelvis ikke til annet en latterliggjørelse og et salg på 2000 eksemplarer.

Monopol

Før årtusenskiftet skapte bindingene som Microsoft påla sine maskinleverandører en uovertruffen plattform for et kommersielt monopol. Det var slik Netscape ble utkonkurrert, og det var slik Lotus Amipro, Corel og Wordperfect ble presset ut i mørket.

Windows-makten ble etablert ved at en hel industri gjennom markedstiltak og kommersiell makt ble tvunget til å forholde seg til dette operativsytemet, som har vokst fra å være et driftssystem til å bli et slags programvare-konglomerat.

Men det er er bindingen tilWindows, ikke Windows i seg selv, som gjorde en hel industri til Microsoft-junkier. Og bindingen har først og fremst kommet via MS Office. Fordi du har Office, må jeg det også. Slik har det vært, og slik vil det forbli i noen år til, men ikke til evig tid.

nn Regulatorisk er derfor ISOs strenge krav til Microsoft for at selskapet skal komme i land med en åpen standard for dokumentformater, langt viktigere enn EU-dommen. For første gang siden begynnelsen av 1990-årene kan vi få et marked med reell konkurranse for MS Office, fordi formatene ikke vil være eid av et kommersielt selskap.

Dersom Office-makten derimot ikke svekkes, kan Microsoft skape enda flere nye bindinger. Gratis ip-telefoni i Outlook er ett sannsynlig scenario.

Men ballegrepet på operativsystem-markedet har fått konkurrentene til å tenke "ute av boksen", og nå begynner resultatene å komme, særlig gjennom overgangen fra pc-sentrert til nettsentrert programvare.

Som alle vet tilbyr Google en annonsefinanisert programvareplattform som dekker de fleste vanlige behov for kontorprogammer. Vi har bare sett begynnelsen på denne trenden.

Til og med Microsoft selv har noe de kaller "Software as a Service" , men her kan båndet til Windows bli en hemsko, snarere enn et fortrinn?

Verden er på glid

Innenfor underholdningsindustrien, pc-bransjens viktigste vekstfaktor, har Microsoft møtt sine overmenn i Apple. Også her er problemet bindingene som begge selskapene forsøker å oppnå med sine lukkede systemer.

Heldigvis møter selskapene her nok motstand fra allerede etablerte industrier til at Apple-formatet eller Windows Media noen gang kan bli industristandarder. Det hadde da også vært for ille.

Verden er på glid. Åpne løsninger og hyperrask nedlasting skaper brennaktuelle alternativer til dyr lisensbelagt programvare, og selv gamle venner tenker nytt.

I høst begynner bransjens superkremmer Dell, historisk sett Microsofts kanskje aller viktigste partnere, å selge pc-er med Linux-distribusjonen Ubuntu. Vil verden stå til påske?

Lov Og Rett