EU-refs til Microsoft

EU-refs til Microsoft

EU-kommisjonær Neeli Kroes retter det hittil kraftigste EU-angrepet mot Microsoft.

EUs konkurranse-kommisjonær Neelie Kroes retter usedvanlig sterk kritikk mot MIcrosoft i et intervju med avisen Wall Street Journal.

Hun anbefaler virksomheter og statlige myndigheter utelukkende å anvende programvare basert på åpne standarder.

Neelie Kroes har vært i strid med Microsoft i de siste fire årene, etter en omfattende dom for konkurransevridning mot selskapet, som endte i rekordstore bøter. Hun har gjentatte ganger hevdet at selskapet ikke har tatt EUs avgjørelser til følge.

Kloke beslutninger

Men den klare anbefalingen om å droppe alle Microsoft-produkter som ikke er basert på åpne standarder er det klart sterkeste skysset hun har kommet med, og går langt utenpå hennes mandat som EUs konkurranseovervåker.

- Jeg vet hva som er kloke forretningsmessige beslutninger. Å velge åpne standarder er det. Ingen innbygger og intet selskap bør være tvunget til å velge en lukket teknologi framfor en åpen, sier Kroes til Wall Street Journal.

Kroes gjør det klart at hun er lite tilfreds med hvordan saken mellom Microsoft og EU har forløpt.

- Kommisjonen har aldri tidligere måttet utstede to tidsbegrensede bøter i en konkurransesak, sier hun.

Lov Og Rett