EU vil straffe Rambus

EU vil straffe Rambus

Rambus har misbrukt sitt monopol på DRAM-brikker, mener EU-kommisjonen.

For et halvt år siden satte EU et tak på royalty-avgiftene leverandører må betale Rambus. Nå skal EU se nærmere på selskapets dominerende stilling i markedet for DRAM-brikker (dynamisk RAM).

30. juli framla EU et brev med innvendinger ("Statement of Objections") der det blir hevdet at at Rambus har brutt konkurranseloven i EU ved at selskapet unnlot å oppgi eierskap til relevante patenter mens det utviklet DRAM-standarden.

DRAM-brikker er i dag en standardisert minnekomponent i de fleste pc-er.

- Bevisst avledning

Brevet ble gjort kjent i en pressemelding EU-kommmisjonen sendte torsdag ettermiddag. Der står det blant annet:

"Rambus har begått en bevisst avledningsmanøver i prosessen med å fastsette standarden, blant annet ved ikke å opplyse om eksistensen av patenter som selskapet senere har hevdet var relevante for standarden. Denne typen atferd er kjent som "patent ambush" (bakholdsangrep. red.anm).

På denne bakgrunnen anser EU-kommisjonen inntil videre at Rambus har brutt EUs regelverk om misbruk av markedsmakt.

"Uten dette "patent-bakholdsangrepet" hadde ikke Rambus kunnet kreve royalty-avgifter på det nivået de gjør nå", skriver EU-kommisjonen i brevet.

Ni uker

Rambus får ni uker på å forklare seg før EU-kommisjonen skal avgjøre om selskapet har brutt europeisk lov. Tidligere i år ga den amerikanske handelskommisjonen (U.S. Federal Trade Commission) instruks om at Rambus må lisensiere sin DRAM-teknologi til andre leverandører samt sette et tak på royalty-avgiftene selskapet innkrever.

Rambus' patentsøknader har også vært gjenstand for flere rettssaker, der selskapets konkurrenter har avvist selskapets patentrelaterte krav.

- Vi skal gå gjennom EUs brev og gi vårt svar i god tid, sier Thomas Lavelle, juridisk direktør i Rambus.

Les om:

Lov Og Rett