Forgiftet av Iphone, ber Jobs om hjelp

Forgiftet av Iphone, ber Jobs om hjelp

Ansatte hos Apples underleverandør etterlyser medisinsk behandling.

En gruppe på 137 kinesiske arbeidere ble forgiftet av et kjemisk rengjøringsmiddel under produksjonen av Iphone i 2009.

Arbeidsforholdene hos Apples underleverandører har vakt stor oppmerksomhet, men arbeiderne hevder fortsatt at Apple og underleverandøren Wintek ennå ikke har sørget for den medisinske behandlingen de sårt trenger, skriver Computerworlds nyhetstjeneste.

Forgiftet

Forrige måned rapporterte flere kinesiske og internasjonale nyhetsmedier om arbeidernes situasjon, men lite har skjedd siden da, forteller to av arbeiderne.

Apple har hevdet at alle arbeiderne har fått nødvendig behandling etter hendelsen, men en gruppe arbeidere ved fabrikken sier nå at helsetilstanden forverres og at Apple ennå ikke har gjort noe for å hjelpe dem.

- Helsa mi er ikke så bra, sier Jia Jing Chuan, en av arbeiderne ved fabrikken.

- Bena mine føles så tunge, og hendene mine er numne. Jeg svetter hele tiden, sier Guo Ruiqiang.

Ber Jobs gripe inn

De to har sendt enda en epost til Apple-sjef Steve Jobs og bedt ham om å gripe inn, dette er det tredje brevet de sender.

- Apple hjelper så mange av sine kunder med å kjøpe produkter. Vi håper de også kan hjelpe sine egne arbeidere, sier Jia.

I slutten av februar var to representanter for Apple på besøk ved fabrikken for å snakke med de rammede arbeiderne, men de fikk ingen løfter om at noe ville bli gjort og har ikke hørt noe siden. Apples underleverandør, Wintek, har på sin side svart på helsebekymringene ved å få arbeiderne til å delta på daglige treningsøkter.

Fjorten av arbeiderne har imidlertid vært til helseundersøkelse på et sykehus. Legene der sier at arbeidernes helsetilstand har blitt mer alvorlig og at de bør legges inn på sykehus, sier Jia.

Men arbeiderne har ikke råd til helseutgiftene, og Jia forteller at behandling ville kostet ham 1000 yen (rundt 850 kroner) per dag, omtrent det samme som han tjener på en måned.

Flere skal ha fått tilbud om sluttpakke for å dekke helseutgiftene, men vegrer seg mot å miste jobben. 22 av arbeiderne som ble forgiftet skal fortsatt jobbe på Winteks fabrikk.

- Jeg er svært skuffet. Wintek har ikke akseptert våre krav om videre helsebehandling, sier Guo.

- Lovverket er bra

Diis Bøhn ved LOs internasjonale avdeling sier til Computerworld at regelverket som regulerer arbeidslivet i Kina er bra.

- Lovverket ble redigert og revidert bare for noen år siden, og er helt på høyde med europeisk standard. Men Kina er et stort land, og den faktiske situasjonen varierer nok en god del, sier hun.

- LOs anliggende er å ta vare på arbeiderne, og det gjør vi blant annet gjennom dialog og samarbeid med LOs søsterorganisasjoner i Kina. Enkeltsaker kan vi dessverre ikke ta stilling til, da vi ikke vet nok om dette, sier Bøhn.

Wintek sier selskapet har fulgt korrekt prosedyre i henhold til kinesisk lovgivning når det gjelder å behandle arbeidere for industrirelaterte skader.

Apple har ikke svart på spørsmål om kommentar til saken.