Forlik mellom Oslo kommune og EDB

Forlik mellom Oslo kommune og EDB

Den tre år lange krigen mellom EDB og kommunen er slutt.

EDB Ergogroup og Oslo kommune har inngått forlik i forbindelse med tvisten mellom kommunen og tidligere EDB Business Partner knyttet til en avtale om applikasjonsdrift fra 2006.

Forliket innebærer at partene trekker søksmålene og at det er ikke noe økonomisk utestående mellom partene.

- Begge parter erkjenner at interne rutiner ikke var gode nok og har iverksatt tiltak for å unngå tilsvarende situasjoner i fremtiden, heter det i meldingen.

Runddans siden 2006

Stridens kjerne er en driftsavtale EDB inngikk med Oslo kommune i 2006 i forbindelse med kommunens it-reform. Etter store overskridelser meldte Computerworld i 2008 at avtalen verdt 100 millioner kroner ble oppsagt, og EDB kastet ut av kommunen.

50 millioner kroner årlig ble dermed borte for EDB, og 30 ansatte måtte bøte med jobben.

Videre mente EDB at Oslo kommune skyldte dem millioner av kroner for jobben de hadde gjort, mens kommunen mente EDB hadde overfakturert. De to saksøkte hverandre i fjor.

Det sure forholdet mellom partene gjorde at kommunen stengte EDB ute fra en stor anbudskonkurranse.

Ergogroup vant denne anbudskonkurransen. Da Ergogroup plutselig ble en del av EDB, måtte kommunen ta grep. Resultatet ble at kommunen nektet å ha noe med EDB-delen av det fusjonerte selskapet å gjøre.

Saken løst

Nå er imidlertid flokene løst.

- Oslo kommune har med dette lagt saken bak seg og den vil ikke påvirke eksisterende avtaler eller kommunens fremtidige vurdering av EDB Ergogroup. Partene vil opptre profesjonelt, og har store prosjekter det skal samarbeides om fremover, herunder implementering av nytt HR-system, heter det i meldingen.

Forliket har ingen resultatmessige effekter for EDB Ergogroup.

- Betyr dette at EDB Ergogroup ikke har gitt noen form for økonomisk kompensasjon til Oslo kommune?

- Jeg ønsker ikke å gå inn på detaljene, det er en del av forliket, sier kommunikasjonsdirektør i EDB Ergogroup, Geir Remman til Computerworld.

- Kan du si noe om bakgrunnen for at partene kom fram til et forlik nå?

- Vi er fornøyd med at vi har funnet et forlik. Forøvrig har vi ingen kommentarer, sier Remman.

Lov Og Rett