Fritt frem for tilgift

Fritt frem for tilgift

Den oppdaterte markedsføringsloven kan bidra til å styrke norske forhandlere.

Fra og med 1. juni trådte den nye markedsføringsloven i kraft. Blant endringene er at det nå er fullt lovlig å tilby tilgift, altså at kunden får med noe på kjøpet når de kjøper et produkt eller en tjeneste.

Dette har vært hittil vært forbudt i Norge. I den gamle markedsføringsloven var bruk av lokkemidler bare tillatt hvis det var snakk om ytelser som hadde naturlig sammenheng med hovedproduktet eller -tjenesten.

Det vil imidlertid fremdeles være forbudt å tilby deltakelse i konkurranse som tilgift eller beskrive et produkt eller en tjeneste som gratis om forbrukeren må betale for det. Det vil heller ikke være anledning til å gi bort varer og tjenester bare til de som kjøper flere varer.

I tillegg stilles det krav om at det skal være enkelt for forbrukerne å beregne verdien av tilgiften og at bedriftene sørger for god informasjon til forbrukerne.

- Det som er morsomt er at man nå kan være veldig kreativ i markedsføringen og lage produktpakker som man ønsker, sier Synnøve Bjørke, administrerende direktør i Elektronikkbransjen.

Hun forteller at Elektronikkbransjen stiller seg positive til endringene, og mener lovendringene først og fremst bidrar til å styrke konkurranseevnen til norske forhandlere.

- Dette handler om en harmonisering med lovgivningen i resten av Europa, og vi ser på lovendringen som positiv. Europa er et felles marked der varer flyter over grensene, og vi ønsker samme regler i Norge som i EU fremfor særreglene vi er vant med, sier hun.

Tilslørende markedsføring

Gry Nergård, nestleder i Forbrukerombudet og ansvarlig for arbeidet med uetisk markedsføring, mener det er for tidlig å si hvilke utslag endringene i loven vil få for forbrukerne.

- En konsekvens kan være at forbrukerne fokuserer mer på hva de kan oppnå i tillegg når de handler i stedet for å forholde seg til pris, kvalitet og liknende, sier hun.

- Vi har ønsket å beholde forbudet fordi vi mener at tilgift er med på å tilsløre det kundene bør ha fokus på når de handler varer eller tjenester.

Nergård understreker imidlertid at Forbrukerombudet fremdeles kan gripe inn dersom tilbudet blir for villedende.

Ingen konsekvenser

Vegard Waldal, styreleder i Datakjeden, ser ingen umiddelbare konsekvenser av lovendringene utover at det ikke lenger er noe krav om relevans mellom produktene.

Han tror ikke det ville vært noe problem om den gamle loven ble videreført ettersom han mener den på mange måter var ryddigere, og sier den uansett var lett å omgå ved å lage bundler uten å kalle det tilgift.

- Men at vi kommer til å bruke det er helt sikkert. Vi var på The Gathering i år og delte ut 1 000 bokser med Battery. Når vi skal være med neste år kan vi bundle en boks med hvert solgte produkt, det hadde vi ikke lov til i år, sier han.

Waldal har liten tro på at lovendringen vil gi noen omsetningsøkning, men sier at den åpner for mange morsomme kampanjer.

- Det er synd at tilgiften ikke også omfatter alkohol. Til studentene kunne vi da solgt en studentbundle med kraftig Acer-pc og en kasse øl, eller kanskje Datakjedens Partypack med to halvlitere og en pakke med potetgull, spøker han.