Gir Steve Jobs skylda for aksjejuks

Gir Steve Jobs skylda for aksjejuks

Tidligere finansdirektør i Apple, Fred Anderson, skal ha blitt oppfordret av konsernsjef Steve Jobs til å tilbakedatere aksjeopsjoner.

Det detter stadig skjeletter ut av skapet i rettssakene som det amerikanske kredittilsynet (SEC - U.S. Securities and Exchange Commission) har anlagt mot flere nåværende og tidligere Apple-ansatte.

Saken handler i korthet om at flere i Apple-ledelsen rundt årtusensskiftet var involvert i en omfattende triksing med aksjeopsjoner. Dette gikk ut på å sette datoen for utstedelsen på et av opsjonene til en tidligere dato enn den reelle, slik at opsjonene fikk en urettmessig høy verdistigning.

LES OGSÅ: Pinlig Apple-fusk

Flere titalls amerikanske it-selskaper er involvert i lignende rettssaker.

- Varslet styret

I et vitneavhør i går hevdet advokaten til tidligere finansdirektør Fred Anderson at konsernsjef Steve Jobs ba Anderson tilbakedatere aksjeopsjoner. SEC inngikk et forlik med Anderson i saken som omhandlet hans opsjoner. Andersons advokat kom med denne uttalelsen umiddelbart etter at avtalen ble kjent.

LES OGSÅ: EU til sak mot Apple

SEC har også siktet Apple-advokat Nancy Heinen for ulovlig tilbakedatering av opsjoner.

Ifølge en intern revisjon i Apple kjente Jobs til tilbakedateringen, men han hadde ikke selv hadde noen finansiell gevinst på dette og gjorde heller ikke noe galt.

LES OGSÅ: Apple får miljø-stryk

Andersons advokat hevder at Anderson varslet Jobs i januar 2001 om at det kunne få juridiske konsekvenser dersom den feilaktige datoen for utstedelsen av opsjoner ikke ble rettet opp til den datoen styret hadde fastsatt. Men Jobs skal ha forsikret Anderson om at styret var orientert og at saken var riktig håndtert, ifølge Anderons advokat.

Les om:

Lov Og Rett