- Google-kode er blåkopi av vår Java

- Google-kode er blåkopi av vår Java

Oracle har funnet direkte avskrift av egen Java-kode i Android.

I august gikk Oracle til søksmål mot Google for det de mener er brudd på patenter og kopirettigheter relatert til Java, som Oracle overtok eierskapet av etter oppkjøpet av Sun.

Oracles søksmål har ikke inneholdt konkrete eksempler på patentbrudd før selskapet oppdaterte sakspapirene i går, onsdag.

- Ren avskrift

I flere tilleggsdokumenter får retten presentert kodeeksempler som skal bevise at så mye som en tredel av Androids klassebibliotek (API) stammer fra Oracles beskyttede Java API.

- Krenkelsene av det opphavsrettslige beskyttede materialet innholder Java-metoder og klassenavn, definisjoner, og parametre, samt struktur, organisering og innhold fra klassebibliotek, hevder Oracle.

- I flere tilfeller har Android direkte kopiert opphavsrettslig beskyttet kode fra Oracle America, heter det i dokumentene.

Oracle beskylder også Google for å krenke flere Java-relaterte patenter, men disse anklagene har foreløpig ikke blitt ytterligere utdypet.

- Grunnløst

Google har foreløpig ikke kommentert det oppdaterte søksmålet. Tidligere har selskapet hevdet av søksmålet er ”grunnløst”, og at det er et angrep både på Google og åpen kildekode som de akter å bekjempe.

Oracle håper å få retten til å vedta en midlertidig forføyning som skal blokkere Google fra å benytte Java-koden.

Lov Og Rett