Google slettet norske persondata

Google slettet norske persondata

Personopplysninger fra Street View er nå slettet, bekrefter Datatilsynet.

I forbindelse med datafangst til karttjenesten Google Street View, samlet Google-bilene også inn personopplysninger fra private trådløse nettverk på sin ferd gjennom Norge og andre land i Europa.

Google har fått tilgang til blant annet brukernavn og passord, og denne informasjonen ble lagret over en lav sko. Innsamlingen skal ifølge Google ikke ha vært tilsiktet, men var like fullt ulovlig. Selskapet har nå stoppet denne datafangsten, skriver Datatilsynet i en pressemelding.

Bekreftet av tredjepart

Datatilsynet har krevd at Google skulle slette den innsamlede informasjonen innen 1. juni 2011. Google videresendte et brev den 9. juni som bekrefter at slettingen er utført.

Slettingen er ifølge brevet foretatt av selskapet Stroz Friedberg, en uavhengig tredjepart, i tråd med Datatilsynets krav.

Ingen bot

Andre europeiske land har pålagt Google å betale bøter for den ulovlige datainnsamlingen. For eksempel krevde franske myndigheter i mars at Google skulle betale en bot på 800.000 kroner for overtredelsene.

Les saken her: Google bøtelagt for datasniffing

Datatilsynet nøyer seg med å kritisere selskapet for praksisen, og har avstått fra å ilegge Google bot for overtredelsene.

Lov Og Rett