Ingen planer for styrekvinner

Ingen planer for styrekvinner

Flere it-bedrifter har ikke kvinner i styrene, og ingen konkrete planer om rekruttering. De finner heller andre løsninger.

Blant it-selskapene som ikke har en eneste kvinne blant de eiervalgte styrerepresentantene er Ibas, Netshop, Etrinell, Client Computing Europe og Texas Instruments, i følge selskapenes innmeldinger om styresammensetning til Brønnøysundregistrene.

I følge allmennaksjeloven skal det være 40 prosent kvinner i styrene. Hvert kjønn skal være representert med en viss mengde blant de eiervalgte styrerepresentantene, avhengig av styrets størrelse. Loven gjelder allmennaksjeselskap (asa) og ikke vanlige aksjeselskap (as).

Det er også flere selskap som har kvinnelige styrerepresentanter, men ikke mange nok i forhold til det allmennaksjeloven tilsier at de skal ha. Blant de selskapene som har for få kvinner er Tandberg Data, Norman og Stepstone, i følge Brønnøysundsregistrene.

Tvangsoppløses

Likestillingsminister Karita Bekkemellem sier at selskaper som ikke oppfyller lovkravene innen nyttår vil bli tvangsoppløst. Likevel er det ingen konkrete planer om å finne kvinnelige styrerepresentanter blant de selskapene som Computerworld har snakket med.

Finner andre ordninger

Styremedlem Bjørn Arne Skogstad i Ibas Holding asa forklarer selskapets situasjon med et internasjonalt oppkjøp, og sier det heller kan bli aktuelt å oppløse styret selv for å tilfredsstille norsk lov.

- Selskapets styre har i dag ikke den samme funksjonen som for to år siden, og det er eierens styre som bestemmer. Men vi vil rette oss etter loven som gjelder. Da vil vi heller komme til å oppløse selvskapet selv, sier Skogstad.

Heller ikke Netshop har noen konkrete planer om å få tak i kvinnelige styrerepresentanter.

- Vi har en kvinnelig ansattrepresentant, men ingen valgt av eierne. Problemet er at vi ikke har noen kvinnelige aksjonærer. En mulighet er å gå eksternt å finne en, men det har det ikke blitt lagt noe arbeid ned i. Alternativt kan vi gjøre om til et vanlig aksjeselskap, sier styreleder Jan Magne Borgen i Netshop asa.

Førte til endring

Lovteksten har også ført til endringer i styresammensetningene. Mamut asa måtte ta grep.

- Generalforsamlingen valgte sist inn tre kvinner og fire menn i styret. Det ville være løgn å si at dette ikke skjedde på grunn av lovkravene, men jeg understreker at vi brukte god tid på å finne gode, kvinnelige styrerepresentanter. Disse ble funnet eksternt, sier styreleder Tellef Thorleifsson i Mamut asa.

Thorleifsson sympatiserer med de selskapene som har utenlandske eiere, og som møter liten forståelse for hvorfor kvalifiserte styremedlem må gå av på grunn av kvotering.

- Jeg er personlig motstander av ordningen. Da har jeg større tro på likestilling gjennom å få kvinner inn som direktører i selskaper, sier Thorleifsson.

Ekstern link: Allmennaksjeloven (Lovdata) (paragraf 6-11a)

Les om:

Lov Og Rett