- It-giganter svindler Norge

- It-giganter svindler Norge

Flere av lederne i de lokale avdelingene av amerikanske storselskaper er delaktige i økonomisk kriminalitet, hevder BI-professor Petter Gottschalk.

De amerikanske it-selskapene omsetter for flere milliarder kroner i det norske markedet. Nøyaktig hvor mye får vi aldri vite, fordi lokale regnskapstall ikke blir oppgitt. Ifølge BI-professor Petter Gottschalk opererer disse selskapene i beste fall i en juridisk gråsone.

- Flere av de lokale lederne er delaktige i økonomisk kriminalitet. Det handler om skatteunndragelser, dumping og korrupsjon, sier Gottschalk.

De USA-styrte selskapene flytter tall mellom landene etter hva som er gunstigst for det globale regnskapet. Denne typen finansiell styring utenfra er ulovlig, mener Gottschalk.

- Det foregår på flere måter. For det første gjennom en form for skatteundragelse, der overskuddet flyttes ut av landet til et land med lav skatt, for eksempel Irland. For det andre gjennom dumping, ved at produkter og tjenester prises på en måte som egentlig ikke er regningssvarende, men som kan presse ut en lokal konkurrent.

- Har du empiri som støtter disse uttalelsene?

- Jeg skriver på en bok om økonomisk kriminalitet og vet godt hva jeg snakker om.

- Kom med dokumentasjon

Administrerende direktør Knut Aasrud i Microsoft Norge AS kjenner seg ikke igjen i Gottschalks virkelighetsbeskrivelse.

- Hvis man kan dokumentere noe slikt, så kom med det. Men min erfaring med de utenlandske selskapene jeg har jobbet i er at de er ryddige og tar skatteregler svært alvorlig. Ellers ser jeg ingen grunn til å kommentere dette utspillet ytterligere.

Les hele saken med flere kommentarer fra Gottschalk og Aasrud i ukens papirutgave av Computerworld.

Les om:

Lov Og Rett