It-trøbbel rammet Domstolene

It-trøbbel rammet Domstolene

Dommere måtte bruke natten på å skrive dommer, for det var bare da it-systemene var brukbare.

Norske domstoler har slitt med trege og ustabile systemer, men i løpet av starten av året ble systemet oppgradert. Det har ikke gått helt etter planen, skriver DN.

- Vi må kunne si at den tekniske omleggingen på mange måter var mislykket, sier Olav Berg Aasen, ikt-direktør for Domstolene til Dagens Næringsliv.

Ifølge "Rett på sak", Domstolenes eget magasin, skal flere dommere ha sett seg nødt til å bruke kveld og natt til å skrive dommer, for det var bare da systemet var stabilt nok til å brukes. Andre satte sin lit til penn og papir.

Ti mill.

Norske domstoler bruker saksbehandlingsverktøyet Lovisa, som er utviklet i samarbeid med Computas. Logica står for drift, og har også hatt ansvaret med å levere oppgraderingen.

Oppgraderingen har kostet omkring ti millioner kroner i arbeid og lisenskostnader.

De gamle verktøyet har lenge vært en kilde til frustrasjon for domstolene, og mange så frem til oppgraderingen som skulle gjøre livet lettere.

- Fungerer nå

Iføgle Aasen fungerer sytemene nå slik de skal. Han mener Domstolene må ta ansvar for det som har oppstått, selv om han påpeker det er leverandørene som sitter på teknisk spisskompetanse.

Han mener mer må til for å unngå gjentakelse

- Datasystemene i Domstolene har vært underfinansiert i mange år, sier han til DN.

Norske domstoler tilrettelegger så Høysterett, seks lagmannsretter og 66 tingretter får gjort jobben sin.

Kompleks infrastruktur

Logica forklarer at implementeringen støtte på driftsproblemer fordi Domstolsadministrasjonens it-infrastruktur er kompleks.

- Problemene kan ikke knyttes direkte mot den nye it-plattformen. Derimot har både Logica og Domstoladministrasjonen tatt selvkritikk på at vi undervurderte kompleksiteten i den helhetlige infrastrukturen som plattformen inngår som en den del av, sier Olav Sandbakken, leveranseansvarlig i Logica Norge til Computerworld.

- Situasjonen var sterkt beklagelig for Domstoladministrasjonens brukere. Driftsproblemene ble løst så raskt det lot seg gjøre, og samarbeidet med Domstoladministrasjonen fungerer meget godt.

Les om:

Lov Og Rett