Japan innfører pirat-straff

Japan innfører pirat-straff

Pirater i solens rike kan få fengsel eller i underkant av 150.000 kroner i bot.

Riktignok har det vært ulovlig å laste ned piratkopiert materiale i Japan siden 2010, men nå har landet innført straff, melder BBC.

Det er musikkindustrien i Japan, under ledelse av Recording Industry Association of Japan (RIAJ) som har fått gjennomslag for straff for deling av filer på nett.

Mens ulovlig nedlasting kan føre til to år i fengsel eller 150.000 kroner i bot, risikerer pirater som legger ut beskyttet materiale for nedlasting av andre hele ti år i fengsel eller omtrent 750.000 kroner i bot.

En fil er nok

Teoretisk sett kan man straffes etter å ha lastet ned en eneste fil. RIAJ mener nemlig at ulovlig nedlasting av musikk er ti ganger så vanlig som lovlig nedlasting.

En undersøkelse fra 2010 antyder at japanere laster ned 4,36 milliarder musikk- og videofiler, mens det bare ble lastet ned omlag 440 millioner på lovlig vis.

- Denne endringen vil redusere spredningen av opphaverettsbeskyttet materiale på internett, sier Naoki Kitagawa, formann i RIAJ.

Kitagawa er for ordens skyld også direktør i Sony Music Entertainment i Japan.

Protesterer mot endringen

Lovendringen ble godkjent i juni, og ble blant annet møtt med en svært så fredelig demonstrasjon da omtrent 80 aktivister protesterte mot loven ved å plukke søppel i gatene.

Også fagforeningenene for jurister, Japan Federation og Bar Assosciations (JFBA) er uenige i de strenge straffene, og har sendt ut en uttalelse.

- Å møte personlige aktiviteter med kriminelle straffer må gjøres veldig varsomt, og skaden som gjøres av individuelle nedlastinger utført av privatpersoner er høyst ubetydelig, heter det i uttalelsen.

Lov Og Rett