Lov å importere skimming-utstyr

Lov å importere skimming-utstyr

Høyesterett tillater utstyr til skimming. Nå slippes flere ut av fengsel.

Høyesterett slår i en fersk dom fast at det ikke er ulovlig å ta med seg skimming-utstyr til Norge. Utstyret kan brukes til å tappe intetanende minibankbrukere for penger, ved å kopiere ut bankkortdata – gjerne i kombinasjon med opptak eller observasjon av kode.

En 26-årig rumener ble for omtrent et år siden stoppet av tollen med slik utstyr i bilen, på vei inn til Norge. Han ble dømt for forberedelse til dokumentfalsk, men nå har Høyesterett opphevet dommen fordi de mener lovanvendelsen er feil, skriver Dagens Næringsliv (DN).

Flere kan bli frikjent

Ifølge DN har opphevelsen av dommen fått store konsekvenser. Samtlige personer som har sonet dommer eller sittet i varetekt for lovens paragraf 186 om produksjon og anskaffelse av forfalskningsutstyr er løslatt. Personer som allerede har sonet dommer, vil presse på for å få saken gjenopptatt – og flere vil søke om erstatning.

- Dette er snakk om en lovanvendelsesfeil som har forplantet seg hos politiet og påtalemyndigheten. Da er det uheldig at domstolene ikke har fanget denne opp. Resultatet er at noen er feilaktig dømt, og det er beklagelig, sier statsadvokat Geir Evanger, til DN.

Han var aktor da den omtalte skimmingsaken var oppe i Høyesterett, og ser ikke bort fra at mange som allerede har fått fellende dommer vil bli frikjent når sakene gjenopptas.

Samtidig kommenterer han at skimming er et voksende samfunnsproblem. Til nå har man klart å kneble skimmingforsøk med én gang, men nå er det oppstått et vakuum, mener statsadvokaten. Signaleffekten kan være at det nå virker fritt frem å komme til Norge med skimmingutstyr i kofferten, frykter han.

- Ikke ulovlig med brekkjern i sekken

Anders Brosveet fra Advokatfirmaet Elden, som representerte den 26-årige rumeneren, er på sin side overrasket over at lovanvendelsesfeilen ble oppdaget så sent. Han peker på at det i prinsippet ikke er straffbart å planlegge og forberede straffbare handlinger.

- En narkoman som rusler rundt på Oslo vet med et brekkjern i sekken, gjør ikke nødvendigvis noe ulovlig, sier advokaten til DN.

Evanger mener hele saken understreker behovet for nytt lovverk som tar høyde for besittelse av skimming-utstyr av forebyggende årsaker. Han får støtte av Høyesterett, skriver DN. Brosveet mener på sin side dommen fra Høyesterett ikke er problematisk for bekjempelsen av skimming.

Lov Og Rett