Mamut knuste 24Sevenoffice

Mamut knuste 24Sevenoffice

I striden mellom 24Sevenoffice og Active 24 har retten – nok en gang – dømt i sistnevntes favør.

Striden dreier seg om påstått avtalebrudd. I 2006 kjøpte Mamut, som er en konkurrent av 24Sevenoffice, Active 24. På det tidspunktet hadde 24Sevenoffice og Active 24 en samarbeidsavtale. Men siden konkurrenten altså kjøpte samarbeidspartneren, ble 24Sevenoffice rasende, hevet avtalen sin med Active 24 og krevde erstatning for påståtte tap.

Samme slutning

I desember 2007 konkluderte retten med at 24Sevenoffice ikke hadde grunnlag for å påstå avtalebrudd. Saken ble anket. Nå, i desember 2008, har retten kommet til samme slutning.

Avgjørelsen kommer til å svi på pungen for 24Sevenoffice, som nå må betale fulle saksomkostninger for seg selv og motparten. I tillegg har Actice 24 kjørt et motsøksmål, og her gjenstår utmåling av erstatning.

Fornøyd

- Vi er svært tilfreds med å vinne frem på alle punkter i lagmannsretten, slik som vi også gjorde i tingretten. Retten konkluderer med "at 24SevenOffice kan bebreides for sin uriktige rettsoppfatning" og vi stiller spørsmål ved prioriteringene til motpartens styre og rådgivere i denne to år lange prosessen. Vi håper nå at motparten endelig tar til fornuften og ikke belaster rettsapparatet ytterligere med denne saken, sier Eilert Hanoa, administrerende direktør i Mamut, i en pressemelding.

24Sevenoffices administrerende direktør Stian Rustad var ikke tilgjengelig for kommentar da denne artikkelen ble publisert, men i en melding fra selskapet står det at de vil gå gjennom dommen før de avgjør hvorvidt de vil anke saken videre.

Les om:

Lov Og Rett