Meldeplikt for ID-tyveri er nyttesløst

Meldeplikt for ID-tyveri er nyttesløst

Lover for å melde fra om identitetstyverier i USA har ingen effekt. En ny undersøkelse viser at lovverket ikke har redusert antall tilfeller.

I løpet av de siste fem årene har 43 stater i USA innført meldeplikt for virksomheter som blir utsatt for datainnbrudd. Virksomhetene er lovpålagte å gi beskjed til personer som mister eller blir frastjålet sin informasjon. Nå viser det seg at lovverket ikke har redusert antall identitetstyverier, skriver australske TechWorld.

- Det er ingen bevis for at lovene faktisk reduserer antall ID-tyverier, sier PhD-stipendiat Sasha Romanosky ved Carnegie Mellon University, som er en av forfatterne av undersøkelsen.

Forskerne ved Carnegie Mellon tok utgangspunkt i datagrunnlag fra amerikanske US Federal Trade Commission (FTC), og gikk gjennom klager på ID-tyverier fra 2002 til 2006 for å se om det hadde noen innvirkning i de statene som hadde innført meldeplikten.

LES OGSÅ: Id-tyveri mer pop enn narko

Selv om det viste seg at en stats innbyggertall, brutto nasjonalprodukt og andelen svindel hadde betydelig å si for antallet identitetstyveri.

I Norge er dokumentasjonen på identitetstyveri svært dårlig. Mye av bakgrunnen for dette er at det faller mellom flere stoler i lovverket. Norsk senter for informasjonssikring (Norsis), Datatilsynet og Kripos er i gang med et arbeid for å kartlegge norske ID-tyverier.

LES OGSÅ: Bred front mot id-tyveri

Siden 1999 har FTC gitt ofre for identitetstyveri muligheten for å registrere klagen på et eget nettsted, som igjen har gir politiet mulighet for å analysere utviklingen. Dette har nå forskerne ved Carnegie Mellon også benyttet seg av. I og med at det er basert på egne innmeldinger, kan datagrunnlaget fra FTC være noe svakt.

- Fordi dataene fra FTC er ufullstendige, er det vanskelig å fatte noen konklusjon av dette, sier Gartner-analytiker Avivah Litan til Techworld, men understreker at lovgivningen har fått bedrifter til å konsentrere seg mer om datasikkerhet.

Romanosky innrømmer at det er problemer med metoden som er brukt, men mener rapporten i det minste understreker behovet for å spørre seg hvorfor ikke lovene har hatt noen effekt.

LES OGSÅ: Id-tyver går fri i USA

Litan har en teori om at årsaken til at identitetstyveriene ikke har gått ned, er fordi svindlerne blir bedre på det de driver med.

- Om du snakker med de største bankene, sier de at svindel kommer til å øke betraktelig i løpet av de neste 18 månedene, sier Litan.

Resultatene av undersøkelsen blir presentert i sin helhet på en sikkerhetskonferanse ved Dartmouth College denne måneden.

LES OGSÅ: 60.000 personnumre på avveie

Les om:

Lov Og Rett