Mener Playstation 3 bryter loven

Mener Playstation 3 bryter loven

Sony fjernet plutselig Linux-muligheten, og Forbrukerrådet raser.

Da Sonys spillkonsoll Playstation 3 (PS3) ble sluppet, var en av de interessante funksjonene at brukeren kunne installere Linux på maskinen. Dermed kunne spillkonsollen brukes som en helt vanlig pc.

Denne funksjonen ble senere fjernet via en oppdatering av programvaren til Sonys spillkonsoll.

- Sony gir seg selv rett til å endre og fjerne funksjoner ved spillkonsollen etter eget godtbefinnende. Vi anser dette som et opplagt brudd på markedsføringsloven og ikke minst på tillitten mellom produsent og forbruker, sier fagdirektør Thomas Nortvedt i Forbrukerrådet i en pressemelding.

Kritisk til vilkår

I løpet av fjoråret mottok Forbrukerrådet flere klager på Sonys snuoperasjon. Etter å ha gått gjennom Sonys brukervilkår har Forbrukerrådet nå klaget inn teknologigiganten til Forbrukerombudet.

I klagen slås det blant annet ned på at Sony forbeholder seg retten til å både legge til og fjerne funksjoner via oppdateringer, at brukeren er pliktet til å lese vilkårene med jevne mellomrom og at det anses som godkjenning om brukeren faktisk fortsetter å bruke produktet.

Forbrukerrådet mener at avtaler skal "holdes slik de er inngått". Altså at om man selger en Playstation 3 med Linux-funksjonalitet, kan man ikke senere fjerne dette og regne med at avtalen fortsatt er gyldig bare fordi kjøperen fortsatt bruker konsollen. Får ikke kjøperen det produktet han har betalt for, bryter Sony markedsføringsloven, i Forbrukerrådets øyne.

Oppdatering/nedgradering

- Det må settes en grense for hva som kan anses som rimelige endringer av produktene vi kjøper. Avtalevilkår som gir produsentene fri tilgang til å nedgradere produktet eller redusere funksjonalitet er urimelige og i strid med markedsføringsloven, slår Nortvedt fast.

- Når det brukes begreper som oppdateringer og oppgraderinger, vekker det berettiget forventning om at kvaliteten på produktet blir bedre, ikke at man risikerer å sitte igjen med et dårligere produkt.

Svakt stilt

Det blir stadig flere eksempler på at forbrukerens rettigheter i den digitale verden settes på prøve.

Forbrukerrådet kan ikke selv behandle slike saker, ettersom digitale tjenester ikke omfattes godt nok av forbrukerlovgivningen.

- Resultatet er at forbrukeren ofte må forholde seg til avtaler som gir svært få rettigheter, avslutter Nortvedt.

Ikke noe valg

Da Sony introduserte oppdateringen som fjernet Linux-funksjonaliteten, skyldte de på "sikkerhetshensyn". I bloggen sin skrev de at fjerningen ville "sikre PS3-eiere tilgang til spill og underholdning fra Sony og våre innholdspartnere på et mer sikkert system".

De som brukte Linux, kunne velge å ikke oppdatere, skrev Sony videre.

Men i praksis ble ikke dette et særlig reelt valg. Blant annet ville man ikke få muligheten til å logge seg inn på internett fra maskinen uten oppdateringen, noe som er alfa og omega for de fleste spillere. Sony understreket også at man heller ikke ville kunne oppdatere konsollen noensinne igjen, og dermed heller ikke få spilt nye spill som krevde oppdateringene.

Lov Og Rett