Microsoft vil ha reklame i Word

Microsoft vil ha reklame i Word

Synes du rullgardin-reklame på nettet er irriterende? Får Microsoft det som de ønsker, vil dagens nett-annonser framstå som temmelig moderate.

En ny patent fra Microsoft, beskrevet her, går i korthet ut på å plassere annonser inn i de viktigste Windows-applikasjonene, basert på en registrering av innholdet og aktivitetene på brukerens pc.

Systemet omtales som et "annonseringsrammeverk" som trekker ut "kontekst-data" fra pc-en slik at annonsører kan vise annonser på klientmaskinen. Derpå kan inntekter fra annonsene deles mellom annonsøren, leverandøren av visningsprogrammet og leverandøren av applikasjonene inneholder dataene, skriver The Register.

I Outlook og Word

Ifølge patenten kan mange ulike applikasjoner, for eksempel tekstbehandlere, et epostprogram, statusmeldinger, musikkfiler og podcast-filer, tjene som "både kilde for kontekstdata og som visningsklient".

Microsoft understreker at rammeverket skal sørge for "akseptabel" reklame - ingen porno-popuper i Dynamics CRM, for eksempel. Patenten angir også at man kan begrense muligheten for flere "visningsklienter" og for å peke ut spesifikke medieprogrammer - med andre ord; den åpner for å eksludere annonsevisninger i Mac eller Linux eller i konkurrenter til Windows Media Player.

Individuell reklame

Bakgrunnen for det hele er annonsørenes ønske om mer målrettet, og aller helst, helt individuell reklame.

"Målrettet reklame er høyt verdsatt av annonsører fordi det muliggjør plassering av annonser som teoretisk er av større interesse for et bestemt publikum enn generell reklame" skriver Microsoft i sin patentsøknad.

For å nå dette målet skal systemet ha en "innholdsadministrator" som "samler inn data fra flere datakilder" med en "profil-administrator", og en "profildatabase" som lagrer data "over en tidsperiode" for å "finjustere kontekstdata for utvelgelse av annonser".

Det kan føres logger annonseplasseringene og over klikk og eventuelle kjøp basert på annonsene.

Patenten er lang og nitidig lesning, men absolutt verdt en titt hvis du ønsker dypere innsyn i hvordan verdens totalt dominerende programvareselskap tenker om å integrere reklame i brukerprogrammene du allerede har kjøpt og betalt.

Les mer om annonse-patenten her.

Lov Og Rett