NTNU-studenter får surfe i fred

NTNU-studenter får surfe i fred

Datatilsynet krever at NTNU sletter loggene over studentenes datatrafikk.

Film- og Musikkbransjens piratjegere har fått et alvorlig skudd for baugen, når Datatilsynet nå pålegger NTNU å slette logger over studentenes datatrafikk. Dataene skal NTNU ha tatt vare på for å overvåke at ikke datasystemet brukes til fildeling.

Universitetsavisa.no skriver at NTNU skal ha fått flere henvendelser fra rettighetshavere om å føre tilsyn med datatrafikken, blant annet i for at eiere av opphavsrettsbeskyttet materiale skal kunne sende advarsler til studenter som piratkopierer for eksempel film og musikk.

- Personvernhensynet må tillegges svært stor vekt

Datatilsynet slår fast at NTNU ikke har adgang til å loggføre eller videreformidle personopplysninger på denne måten.

Tilsynet skriver: "Opplysningene gjelder brukernes private internettbruk i deres eget hjem. Man er i kjerneområdet for prinsippet om privatlivets fred, og personvernhensynet må derfor tillegges svært stor vekt”. Dette står i et brev Datatilsynet har sendt NTNU, og som Universitetsavisa har fått tilgang til.

Tilsynet mener NTNU i stedet bør finne alternative måter å hindre ulovlig bruk av datasystemene på, som for eksempel å sperre tilgang til nettsider som legger til rette for piratkopiering.

Ingen rettslige forpliktelser overfor rettighetshavere

Når det gjelder videresending av advarsler til studenter som piratkopierer opphavsrettsbeskyttet materiale, mener tilsynet at NTNU ikke har noen rettslige forpliktelser overfor rettighetshaverne på dette området, i tråd med tidligere vurderinger Kunnskapsdepartementet har gjort.

”Departementet la vekt på at en slik ordning medfører en uforholdsmessig personvernulempe, i det den vil medføre utstrakt behandling av personvernopplysninger. Datatilsynet slutter seg til departementets uforholdsmessihetsvurdering,” heter det i tilsynets brev til NTNU.

Fristen Datatilsynet har gitt NTNU for å slette personidentifiserende informasjon fra sine logger går ut i dag.

Lov Og Rett