Ny rettsrunde for Mamut

Ny rettsrunde for Mamut

24Sevenoffice anker nederlaget fra tingretten, men senker erstatningskravet fra 250 til 30 millioner kroner.

24 Sevenoffice gikk på et sviende nederlag i tvisten med Mamuts heleide datterselskap, Active 24, i tingretten før jul. 24SevenOffice tapte på alle punkter, og må både dekke Active 24s saksomkostninger og betale erstatning for tapet Active 24 er påført i forbindelse med saken.

24SevenOffice har saksøkt Active24 for mislighold av en betydelig samarbeidsavtale som ble inngått før selskapet ble kjøpt av Mamut. Nå er det klart at 24Sevenoffice vil anke saken til lagmannsretten, uten at det innebærer noen stor økonomisk risiko for selskapet.

- All vesentlig dokumentering for begge parter er nå allerede gjort i forbindelse med hovedforhandlingene i tingretten og dermed blir kostnadene og tidsbruken ved anken deretter. I praksis får vi altså ved en anke en ny mulighet til å presentere saken uten ytterligere risiko for selskapet, heter det på hjemmesidene til 24Sevenoffice.

LES OGSÅ: Mamut slettet regnskapet

Mamut på sin side tar anken med stor ro, og ser frem til at lagmannsretten skal avgjøre saken så fort som mulig. I tillegg til at erstatningskravet er kraftig nedjustert, vurderer Mamut å ta yttterligere rettslige skritt overfor 24Sevenoffice.

- Vi registrerer at 24Sevenoffice har valgt å anke Oslo tingretts enstemmige dom fra desember 2007 der 24Sevenoffice tapte på alle punkter i tvisten mellom de to selskapene. Det fremkommer verken ny vesentlig informasjon eller dokumentasjon i anken, utover at kravet fra 24Sevenoffice er redusert fra 250 millioner til 30 millioner kroner. Det er ikke gitt noen redegjørelse for hvorfor erstatningskravet er redusert i anken, skriver Mamut i en børsmelding.

Les om:

Lov Og Rett