To nye Telenor-dødsfall

To nye Telenor-dødsfall

Baksaas innrømmer to nye dødsfall, og Veritas påpeker flere kritikkverdige forhold i Bangladesh.

Veritas la i formiddag fram rapporten som Telenor bestilte i etterkant av avsløringene om livsfarlige arbeidsforhold hos Telenors underleverandører i Bangladesh.

Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas avslørte samtidig to hittil ukjente dødsfall.

- Vi har hatt to ulykker som har endt i dødsfall hos våre underleverandører, sa Baksaas.

En ung jente i Bangladesh omkom da hun berørte en strømførende ledning, og en arbeider i Ungarn døde da han falt ned i en sjakt for noen dager siden.

- Jeg forteller dette for å gjøre det klart at dette er saker vi har tatt tak i og behandlet i Telenor, og de er sendt til politietterforskning, fortalte Baksaas.

Utelukker ikke barnearbeid

Veritas kan ikke fastslå om det fortsatt foregår barnearbeid hos Telenors underleverandører, men flere forhold strider mot både kontraktsvilkår, arbeidmiljøloven i Bangladesh og Telenors etiske retningslinjer.

- Denne rapporten leder oss et riktig steg videre i det viktige forbedringsarbeidet vi har foran oss. Det vil umiddelbart bli satt fortgang i å utbedre manglene denne rapporten påpeker, sier Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas.

Veritas har ikke har funnet eksempler på barnearbeid på fabrikkene de har undersøkt i Bangladesh, men kan ikke si med sikkerhet om det eksisterer barnearbeid hos Telenors underleverandører eller ikke.

Veritas har imidlertid bevist at Telenors underleverandører bryter arbeidsmiljøloven i Bangladesh. Blant annet skal det eksistere ulovlig mye overtid på kontinuerlig basis.

Ny enhet

Telenor har besluttet å opprette en egen enhet på konsernnivå som skal sikre oppfølgingen av helse, miljø og sikkerhetsarbeid hos Telenors underleverandører.

Videre utvider Telenor samarbeidet med Det Norske Veritas. Veritas skal være rådgiver og foreta ytterligere revisjoner i Bangladesh og i andre markeder der Telenor har virksomhet.