Nytt kvalitetsmerke på nettbutikker

Nytt kvalitetsmerke på nettbutikker

Ellos, Sportmann og La Redoute først ute med Trygg E-handel.

Ser du en nettbutikk med merket ”Trygg E-handel”skal du ha å gjøre med en seriøs aktør som er til å stole på.

Det er målet til bransjeorganisasjonen Distansehandel Norge som nå lanserer kvalitetsmerket for norske nettbutikker.

Kvalitetsstempel

En liste på 12 krav må oppfylles for at en nettbutikk skal få godkjenning og kunne bruke Trygg E-handel-merket. Blant annet skal det gå klart frem hvem som står bak bedriften, hvor man kan få brukerstøtte, og hva som er maksimal leveringstid på varen.

- Et av de viktigste kravene er at en nettbutikk med Trygg E-handel-stempel skal følge loven om angrerett i 14 dager, forteller Gerhard Anthun, som er daglig leder i Distansehandel Norge, det nye navnet på den tidligere Postordreforeningen.

Nettbutikker som er med i ordningen har både rett og plikt til å bruke merket, forteller Anthun.

- Det er ikke mange useriøse aktører, men noen er det. Og noen få kan fort ødelegge ryktet til en hel bransje. Derfor er kvalitetsstempling en god idé, sier han.

Så langt er 12 norske nettbutikker med i ordningen, mens flere andre er noen små skritt unna godkjenning.

- Allerede i morgen ser det ut til at vi godkjenner én eller to nye butikker, sier Anthun.

Ellos, Sportmann, La Redoute, Cellbes og Wenz er blant butikkene som så langt er godkjent og kan bruke Trygg E-handel-stempelet. Dersom en nettbutikk med det nye stempelet skulle bryte reglene, kan forbrukerne levere klage via nettsiden tryggehandel.no.

- Vil ta tid å bygge opp

Ordningen har bare eksistert i noen uker, og vil ta ta tid å bygge opp.

- Butikkene som er med så langt er meget positive, og tanken er at vi i samarbeid med dem skal gjøre dette kjent overfor forbrukerne, og at vi også må finne andre måter å markedsføre ordningen på, forteller Anthun.

En søknad om sertifisering koster 1500 kroner, og Distansehandel Norge foretar en kredittvurdering av bedriften før man går gjennom de 12 punktene for å sikre at kravene er oppfylt.

- Vi foretar også årlige stikkprøvekontroller, der vi blant annet tester viljen til å følge angrerettloven. Dersom en nettbutikk drives i strid med denne eller noen av de andre kravene i godkjenningsordningen, kan vi trekke godkjenningen tilbake, forklarer Anthun.

En lignende ordning ble innført i Sverige i 2008, og over 300 svenske butikker er nå med, med en tilvekst på rundt ti butikker hver måned. Anthun håper på en tilsvarende utvikling her i landet. Også andre europeiske land har lignende kvalitetsmerking.

Forbrukerombudet er positive

Fagleder Lars Grøndal i Forbrukerombudet sier til Computerworld at gode merkeordninger bidrar til at forbrukerne kan føle seg trygge når de handler på nettet.

- Det kan være vanskelig for forbrukerne å navigere og orientere seg på internett. Gode, velfungerende merkeordninger vil derfor være positivt for forbrukerne. Men det er viktig at man passer på at butikkene som er med i ordningen faktisk innretter seg etter denne, slik at det ikke blir misvisende, sier Grøndal.

Forbrukerombudet har vært i dialog med Distansehandel Norge og kommet med innspill i forbindelse med merkeordningen. Nå gjenstår det å se hvordan dette kommer til å fungere i praksis.

- Vi holder naturligvis øye med markedet, og det blir spennende å se om dette brer om seg og hvordan det utvikler seg, sier Grøndal.