Opera inn i Windows?

Opera inn i Windows?

EU kan tvinge Microsoft til å legge ved konkurrerende nettlesere i Windows.

Microsoft har indirekte lekket noen detaljer rundt EUs synspunkter på det faktum at Internet Explorer har monopol på å følge med i Windows.

EU har ikke formelt kommet med en dom i saken ennå, bare en beskyldning, men i et amerikansk «Form 10-Q»-dokument Microsoft overleverer til det amerikanske kredittilsynet SEC mot slutten av forrige uke, skriver Microsoft følgende:

- Kommisjonen vurderer å beordre Microsoft og OEM-er (leverandører som tilbyr pc-er med preinstallert Windows, red.anm.) til å forplikte sine brukere til å velge nettleser under oppsett av ny pc.

Legge ved flere?

- Et slikt botemiddel kan innebære et krav om at OEM-er distribuerer flere nettlesere på nye Windows-baserte pc-er, står det videre, skriver Computerworlds internasjonale nyhetstjeneste som melder dette.

Microsoft skriver også at det kan hende selskapet får krav om å slå av «enkelte uspesifiserte» deler av Internet Explorer om en bruker velger en konkurrerende nettleser.

Opera, blant annet

Selskapet har ikke skrevet noe om hva slags nettlesere som eventuelt må inkluderes, men det er rimelig å anta at norske Opera vil være én av disse. Det var også Opera som klaget inn Microsoft for EU-kommisjonens konkurransemyndigheter.

Microsoft skriver også at selskapet risikerer en «betydelig bot» basert på Windows-salg i EU potensielt så langt tilbake som 1996, når EUs konkurransemyndigheter mener den påståtte overtredelsen fant sted.

Microsoft startet å pakke sin nettleser inn i Windows i 1995.