Oslo kommune stenger EDB ute

Oslo kommune stenger EDB ute

Mener EDB overfakturerer og blokkerer selskapet fra ny, stor it-kontrakt.

EDB har nylig tapt i en av to saker med Oslo kommune i retten, skriver Aftenposten.

Selskapet ba om «midlertidig forføyning» for at Oslo ikke skulle kunne utelukke dem i en anbudskonkurranse, men det førte ikke gjennom. Kommunen har brukt Forskrift om offentlige anskaffelser mot EDB, mer spesifikt regel 11-10 om leverandører som «i sitt yrke har gjort seg skuldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje».

Konflikten mellom partene skyldes Oslos it-reform som hadde overskridelser på minst 269 millioner kroner. Avtalen mellom de to ble sagt opp etter en uenighet. Kommunen mener EDB bevisst har overfakturert og feilfakturert med minst 45 millioner, og med det ført dem bak lyset. Oslo har gått til søksmål mde krav om 45 millioner pluss 45 millioner i erstatning, og denne saken skal i retten til høsten.

Uenige om verdi

Det er steile fronter, påpeker Aftenposten. Oslo kommune er glad for at forføyningen EDB ba om ikke ble tatt til følge, og at Oslo dermed kan holde selskapet utenfor anbudskonkurransen.

- Dette er et it-system som er viktig for å modernisere vår egen drift. Vi er glade for at vi nå ikke får noen forsinkelser i dette arbeidet, sier Stian Berger Røsland, byrådsleder i Oslo kommune, til Aftenposten.

Kontrakten handler om lønns- og personalsystem, og EDB anslår kontraktverdien til 200 millioner. Kommunen mener den er 90 millioner.

- Mer følelser enn fakta

Konsernsjef Geir Remman i EDB mener Oslo kommune ter seg ufint.

- Kommunens språkbruk bærer mer preg av følelser enn fakta. Vi kan dokumentere hver time som er levert. Dette har vært et problematisk prosjekt fra starten av, noe også Kommunerevisjonen påpeker. Vi fikk en endringsordre fra kommunen og vi leverte, men kommunen betalte ikke hele beløpet. Derfor hevet vi avtalen på nyåret i år 2009, sier han til Aftenposten.

Han avviser kommunens anklager om dobbeltfakturering, avvikene er godt innenfor normalen, mener han. EDB krever kommunen nå for av 46 millioner utestående kroner pluss erstatning på 85 millioner. Men de har ikke bestemt seg for om de vil anke rettsavgjørelsen om midlertidig føyning.

Lov Og Rett