Piratmac vant over Apple

"Piratmac" vant over Apple

Et skritt nærmere å selge egenproduserte maskiner med Mac OS X uten Apple-innblanding.

Psystar har siden juli i fjor vært i konflikt med Apple. Årsaken er at selskapet fra april i fjor har solgt datamaskiner som ikke er produsert av Apple, med Mac OS X - Apples eget operativsystem.

Dette strider mot lisensvilkårene til Mac OS X, der det står at systemet kun kan installeres på maskiner laget av Apple. Dermed saksøkte Apple Psystar i juli i fjor. Psystar svarte hastig med et motsøksmål.

Distriktsrettsdommer Williams Alsup i USA ga selskapet Psystar første seier i konflikten med Apple da han godkjente et motsøksmål fra førstnevnte, melder Computerworlds internasjonale nyhetstjeneste.

Opprinnelig avvist

I november 2008 avviste Alsup det opprinnelige motsøksmålet fra Psystar, som var vinklet mot amerikanske konkurranselover.

Han gjorde det imidlertid klart at selskapet kunne ha en sak om de i et motsøksmål heller argumenterte med at Apple har strukket og tøyd amerikanske kopirettighetslover.

I desember fulgte Psystar rådet og vinklet om motsøksmålet sitt.

Apple protesterte og mente Psystar forsøkte å «pakke om et avvist antimonopolssøksmål forkledd som et misbruk av kopirettigheter.»

- Legitime interesser

Alsup er ikke helt enig. På fredag uttalte han følgende i sin dom:

- Psystar kan vel så gjerne ha legitime interesser i å etablere en sak rundt misbruk (av kopirett) uavhengig av Apples anklager - for eksempel for å avklare risikoen selskapet møter når det markedsfører produktene det er snakk om i denne saken eller andre (produkter) det potensielt ønsker å utvikle.

Fritt frem for Apple-kloner?

Dommer Alsup har også gitt hint i sine uttalelser om at det kan bli fritt frem å selge Mac-kloner, også for andre selskaper, dersom Psystar i siste rettsinstans skulle vinne over Apple.

I tillegg kan en seier i Psystars motsøksmål sparke beina under en del av Apples argumentasjon i sitt søksmål mot Psystar.

Alsup ser Apples argument om at selskapet har rett til å bestemme hvordan dets programvare er lisensiert og brukt, men sier det heller får bli avgjort i sakens videre gang.

Dommeren har avvist Psystars forsøk på å få med et element om «urettferdig konkurranse» i motsøksmåldokumentene.

Saken er booket inn i rettssystemet for 9. november i skrivende stund.

Lov Og Rett