Raser mot Russland

Raser mot Russland

Telenor tar sterk avstand fra en uttalelse fra den russiske namsmannen. Ikke rart, de kan tape

Telenor tar sterk avstand fra enhver plan den russiske namsmannen måtte ha om å selge noen av Telenors aksjer i VimpelCom.

- Inndrivelsen av kravet på 1,72 milliarder dollar (11 milliarder kroner, red.anm.) er basert på en feilaktig og grunnløs rettsavgjørelse og skal ikke finne sted, sier Jan Edvard Thygesen, konserndirektør og leder for Telenors virksomheter i sentral- og østeuropa, i en pressemelding.

Auksjon

Som følge av dagens pressemelding fra den russiske namsmannen der det varsles at Telenors aksjer i VimpelCom som nå er under arrest kan bli overlevert for auksjon i markedet i nærmeste framtid, har Telenor følgende kommentar:

- Selv om trusselen om salg av Telenors VimpelCom-aksjer har vært til stede helt siden aksjene ble tatt i arrest, forventer vi at namsmannen stanser enhver plan om salg eller auksjon inntil saken er hørt av alle nødvendige rettsinstanser, sier Thygesen.

-Vi er sikre på at den feilaktige dommen i Omsk til syvende og sist vil bli annullert. Det vil derfor være uhørt om namsmannen nå skulle starte et salg.

Telenor vil fortsette kampen for å stanse salget - ankedomstolen i Tyumen i Vest-Sibir vil behandle anken over Omsk-dommen onsdag 10. juni, og arbeidet med å få Moskva-domstolene til å stanse namsmannens tvangsinndrivelse vil fortsette.

Lov Og Rett