Rettstvist: Complit krever 4, 5 millioner av Scribona

Rettstvist: Complit krever 4, 5 millioner av Scribona

Pc-leverandøren Complit betalte 4,5 millioner i forskudd til supportleverandøren Effekt via Scribona. Effekt gikk konkurs og nå strides partene om hvem som skal plukke opp regningen.

Hvem skal ta regningen når en supportleverandør går konkurs? Distributøren eller pc-leverandøren? Dette prinsipielle spørsmålet avgjøres snart i Oslo Tingrett.

Complit spesialiserer seg på hjemme-pc-leveranser og bruker Scribona som distributør. Complit brukte også selskapet Effekt til å levere supportjenester til sluttkundene. For at Effekt skal levere disse tjenestene, krevde de forskudd på tjenestene sine. Disse pengene har Complit betalt inn på Scribonas konto, som igjen har betalt ut 4, 5 millioner kroner til supportleverandøren.

Striden dreier seg om hvem som nå skal ta tapet på 4, 5 millioner kroner. Scribona mener at de kun har videreformidlet transaksjonen, at de har en avtale om leveranse av logistikktjenester og ikke kan ta ansvar for underleverandørers konkurser. Complit mener at de har kjøpt en tjeneste fra Scribona som de har fakturert og tatt marginer på.

Complits krever altså at Scribona betaler disse forskuddspengen tilbake fordi tjenestene de har betalt for ikke er levert.

Ingen av partene ønsker å uttale seg spesifikt om saken i dag, men daglig leder i Complit forteller til Computerworld.no at han anser saken som forferdelig kjedelig for begge parter.

- Det er en prinsippsak som dreier seg om hvem som er juridisk ansvarlig, men det har vært en god tone i rettssalen, sier han.

Dommen faller i Oslo Tingrett 20. april.

LES OGSÅ: Intet Scribona-salg i Danmark

Lov Og Rett