Saksøker Google for 30 milliarder

Saksøker Google for 30 milliarder

Amerikaner krever erstatning for det han kaller forbrytelser mot menneskeheten.

Verdens største søkemotor har gjort livet farlig, mener Dylan Stephen Jayne fra Pennsylvania. Han har derfor anlagt sak mot Google og krever en erstatning på intet mindre enn 5 milliarder dollar.

Grunnen for det hele er at dersom man tar mannens personnummer og snur det opp ned, dukker søkemotorens navn opp. Da har søkemotorselskapet ifølge Jayne selv utsatt ham for et kulturelt virvar av terrorister med internett-ekspertise.

”Enhver person, uavhengig av rase eller religion, som ønsker å begå terroristiske handlinger, vil se etter personnumre som er lett tilgjengelige på offentlige databaser” heter det I søksmålet.

Dersom Google hevder sin uskyld, vil det resultere i mange individers død og økonomiske fordervelse, hevder mannen.

Eksperter som har uttalt seg, levner mannen få sjanser i en rettssak. Men mye rart har blitt gjort i anti-terrorismens navn, som The Register påpeker.

Les mer om denne saken her.

Lov Og Rett