SAS dømt for datasnoking

SAS dømt for datasnoking

SAS Norge får millionbot etter industrispionasje mot Norwegian.

Borgarting lagmannsrett har idømt SAS Norge en bot på fire millioner kroner for å ha misbrukt bookingdata fra konkurrenten Norwegian til egen vinning. SAS ble frikjent i Asker og Bærum tingrett i fjor.

Ifølge dommen har SAS Norge, tidligere SAS Braathens, hentet sensitiv informasjon fra Norwegian gjennom det nettbaserte bookingsystemet Amadeus i perioden desember 2001 til november 2005.

SAS Norge hadde tilgang til Norwegians bookingdata gjennom et samarbeid mellom Braathens og Norwegian på ruten Stavanger-Newcastle i 2001. Etter at samarbeidet ble avsluttet, fortsatte SAS å bruke tilgangen de hadde til Norwegians data. Retten festet ikke lit til forklaringene fra de SAS-ansatte, og fastlår at handlingene ble utført med forsett.

I fjor ble SAS Norge dømt i en lignende sak. En epost med sensitive opplysninger om Norwegian kom på avveie, og en SAS-ansatt ble idømt en bot på 30.000 kroner, mens SAS Norge måtte ut med 400 000 kroner pluss saksomkostninger.

I april starter Norwegians sivile erstatningssøksmål mot SAS. Foreløpige prognoser tilsier at Norwegian der vil kreve en erstatning på mellom 100 og 500 millioner kroner fra SAS, skriver E24.

Lov Og Rett