Siemens frifunnet for grovt bedrageri

Siemens frifunnet for grovt bedrageri

Retten mener likevel Forsvaret ble overfakturert for 14 millioner kroner.

Siemens Business Services AS (SBS) er i Oslo Tingrett i dag frifunnet for tiltalen om forsettelig grovt bedrageri av 60 millioner kroner.

I dommen går det frem at retten ikke fant det bevist "utover enhver rimelig tvil" at Siemens var skyldig i grovt bedrageri.

Ifølge Økokrim skal Forsvaret ha blitt overfakturert av Siemens Business Services i perioden 2000 til 2005, og ila SBS en foretaksbot på ni millioner kroner i 2007.

SBS nektet å vedta forelegget. Rettssaken startet ikke før november 2010, og nå er altså dommen klar.

- Saken har vært en stor belastning for selskapet og våre medarbeidere. Derfor er vi meget tilfreds med at retten har sluttet seg til SBS' forståelse av de faktiske forhold i saken, sier administrerende direktør Per Otto Dyb i Siemens i en pressemelding.

- Ikke grunnlag for tilbakebetaling

Partene har to ukers ankefrist. Dyb sier SBS vil vente med å feire til dommen er rettskraftig, men mener dommen bekrefter at det var riktig av selskapet ikke å vedta forelegget ilagt av Økokrim.

Siemens og Forsvarsdepartementet ble i 2006 enige om at datterselskapet skulle tilbakebetale 75 millioner kroner.

- Dommen viser at det ikke var grunnlag for denne tilbakebetalingen, skriver Siemens i dagens pressemelding.

Grovt uaktsomt bedrageri

Styret i selskapet har hele tiden hevdet at overfaktureringen ikke skjedde i bevisst bedragersk hensikt. Retten mener like fullt at Siemens har gjort seg skyldig i grovt uaktsomt bedrageri. I dommen slås det fast at selskapet har feilfakturert Forsvaret med om lag 14 millioner kroner.

Tingrettsdommer Yngvild Thue skriver i dommen at det uaktsomme bedrageriet etter en "samlet vurdering" ikke gir grunnlag for foretaksstraff.

Retten legger også vekt på at Siemens allerede har tilbakebetalt Forsvaret 75 millioner kroner.

Feil kontraktsforståelse

Et utvalg under ledelse av sorenskriver Nils A. Dalseide ble nedsatt i januar 2006 for å granske it-kontrakter med Forsvaret. Den såkalte Dalseide-rapporten har i stor grad vært grunnlaget for tiltalen fra Økokrim, men utvalget baserte sine konklusjoner på feil kontraktsforståelse, ifølge Oslo Tingrett.

I vurderingen har retten kommet frem til at overfaktureringen var resultatet av en annen kontraktsforståelse enn det Økokrim har lagt til grunn, og at det feilfakturerte beløpet av beskjedent i forhold til kontraktens totale størrelse.

"Retten peker på enkelte kritikkverdige forhold om intern kontroll og kommunikasjon. Dette er forhold som SBS tidligere har tatt selvkritikk på", skriver Siemens i sin pressemelding.

Les om:

Lov Og Rett