Skal oppgradere sikkerhetsloven

Skal oppgradere sikkerhetsloven

Ekspertgruppe skal sette it-forsvaret og Norcert under lupen.

Forsvarsdepartementet vil ha full gjennomgang av den norske sikkerhetsloven. Loven har vært justert enkelte ganger siden den ble innført for ti år siden, men er basert på utredninger foretatt i forrige årtusen.

– Tiden er nå moden for å foreta en mer helhetlig evaluering av loven for sikre at regelverket er oppdatert og tilpasset morgendagens utfordringer, sier statsråd Grete Faremo i en pressemelding.

Den viktigste årsaken til lovrevisjonen er at truslene mot it-systemer øker i omfang. Forsvaret av norsk infrastruktur og informasjon må i likhet med lovverket være tidsriktig og dynamisk for å møte nye trusler.

Vurderer Norcert

Departementet skal se nærmere på organiseringen av enheten for rask respons, kalt Norcert (Norwegian Computer Emergency Response Team). Enheten skal koordinere responsen ved alvorlige dataangrep, rettet mot infrastruktur og data som anses kritisk for det norske samfunnet.

Norcert er en avdeling i direktoratet Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og har til nå fått grunnbevilgninger over Statsbudsjettet.

Men i tillegg har det vært forutsatt sponsing fra hemmelige private aktører, som får tilgang til informasjon som vederlag for økonomisk bidrag. Denne finansieringsmodellen og organisering har vært kritisert. Hemmeligholdet over hvem som deltar og hva de får vite virker urimelig for andre aktører. Partnermodellen innebærer også at enkelte aktører får styring og påvirkningsmuligheter i nasjonale forsvarsanliggender som andre aktører ikke får. Privatfinansiering av nasjonale forsvarsoppgaver er også ansett å være uryddig.

- Dette er veldig problematisk. Det er et problem i forhold til vanlig demokratisk kontroll, habilitet og markedsmessig, sa Tore Hansen, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo når Computerworld tok opp denne saken.

Ferdig i år

Opprinnelig var ikke NSM et eget direktorat, men en del av Forsvarsdepartementet. Den gjeldende Sikkerhetsloven gjenspeiler denne organiseringen.

Utredningen foretas i regi av en ekspertgruppe med medlemmer fra Justisdepartementet, Forsvarsdepartementet, NSM og Forsvaret.

Gjennomgangen er ønsket ferdig innen utgangen av året.

Les om: