Slår hardt ned på hacking

Slår hardt ned på hacking

Tyskland gjør forsøk på hacking straffbart. En ny lov gir en strafferamme på ti års fengsel.

Det tyske parlamentet vedtok fredag lovforslaget, som kom i fjor, uten endringer. Tyskerne vil ta sterke virkemidler i bruk for å slå ned på den sterke økningen i dataangrep de siste årene mot næringslivet og offentlig sektor.

I den nye loven defineres hacking som å trenge seg inn i et system for datasikkerhet for skaffe seg seg tilgang til sikre data, uten nødvendigvis å stjele dem. Som lovbrytere anses enhver person eller gruppe som med hensikt skaper, sprer eller handler verktøy laget for illegale formål. Større datainnbrudd kan straffes med opptil ti års fengsel.

LES OGSÅ: USA frykter militære Kina-virus

Andre former for angrep som faller inn under den nye loven, er tjenestenekt-angrep (DOS - denial-of-service) og sabotasje mot enkeltpersoner. Tidligere har slike angrep vært straffbare bare når de har vært rettet mot næringsvirksomhet eller offentlige myndigheter.

Skarpt kritisert

Den nye loven har møtt mye kritikk.

En av kritikerne er den "gode" hackergruppen Chaos Computer Club, som viser til velmenende hackere som gjør oppdrag for sikkerhetsselskaper. Gruppen mener den nye loven gjør at det blir vanskeligere for slike hackere å bistå sikkerhetsselskaper med produktutvikling og hjelpe bedrifter som skal ta i bruk nye sikkerhetsverktøy.

LES OGSÅ: Advarer mot minne-virus

Chaos Computer Club advarer også mot at myndighetene nå får større muligheter til å installere spionprogrammer på datamaskiner som tilhører personer med mistenkt-status, uten deres kjennskap. Uten hjelp fra hackermiljøet blir det vanskeligere å beskytte seg mot spionprogrammer, hevder hackergruppen.

Forbyr spionprogrammer

Men myndighetene går også hardt til verks mot bruk av spionprogrammer.

Tysklands høyesterett avsa i februar en dom som ved presedens forbyr politiet å installere spionprogrammer. Det var et slag i ansiktet for innenriksminister Wolfgang Schäuble som ønsket å utvide kriminalpolitiets fullmakter til å overvåke terrorister og andre kriminelle. Schäuble forsøker fortsatt å få omgjort dommen.