Spansk dommer frikjenner fildelere

Spansk dommer frikjenner fildelere

Både lenker til beskyttet materiale, privatkopiering og P2P-nettverk er lovlig.

Dommeren Raul N. Garcia i Barcelona har satt strek for en rekke rettssaker som er blitt ført av Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de siste årene i Spania. SGAE er en opphavsrettsorganisasjon for musikere, i likhet med Tono i Norge, som har brakt over 40 søksmål mot enkeltpersoner i de senere årene.

Mange av disse har aldri kommet for retten, ifølge spanske neoteo.com – fordi kostnadene med rettsaken ofte gjør at de saksøkte erklærer seg skyldig før saken begynner.

Denne gangen saksøkte SGAE imidlertid fildelingssiden Elrincondejesus, som viser koblinger til sånn omtrent alt som finnes på fildelingsnettverket eMule. Dette ble det den første store fildelingssaken i Spania som snodde seg hele veien gjennom rettsystemet.

I juni nektet dommeren å stenge nettsiden og uttalte at P2P-nettverk ikke i seg selv var ulovlig. Det avgjørende var at nettsiden ikke hadde reklame, og dermed ikke var en entitet som tjente på penger på å spre andres materiale, ifølge Torrentfreak.

Frikjenner fildelingsnettverk

Det prinsipielle spørsmålet for retten var om fildeling er lovlig eller ikke – og om det er lov å lenke til opphavsrettsbeskyttet materiale på Internett.

Selve hoveddommen har nå falt, og går lengre enn noen hadde ventet – ettersom den tar hele fildelingsnettverk for seg, og gir denne lovtolkningen:

- Å tilby en indeks med eller koblinger til opphavsrettsbeskyttet materiale, er ikke det samme som distribusjon.

Dommen sier også at koblinger ikke er å anse som distribusjon eller reproduksjon eller en fremvisning av beskyttede verker.

Men dommen går også lengre enn dette, og fastslår at «P2P-nettverk kun er overføringer av data mellom internett-brukere, som i prinsippet ikke bryter mot noen rettigheter som er beskyttet av opphavsrettslover.

Lov å kopiere til privat bruk

Ifølge neoteo.com sier også dommeren at deling av verker for privat bruk er fullstendig lovlig, og at det å simpelthen få en kopi av et verk også er dette – såfremt det ikke videreselges.

– Koblinger er selve basisen for internett, og en rekke nettsider og søkemotorer (som Google) kan teknisk sett gjøre akkurat det som saksøkeren ønsker å forhindre, som er å koble til såkalte P2P-nettverk, sier dommeren ifølge neoteo.com.

Dommeren er nå blitt en slags helt i nettmiljøet i Spania, men gleden kan bli kortvarig. Den spanske regjeringen er i ferd med å lage en ny lov om «bærekraftig utvikling» som vil tillate nedstenging av nettsider uten å gå veien om retten, ifølge neoteo.com.

Lov Og Rett