Sparket selgere, må punge ut

Sparket selgere, må punge ut

Digital Posters må ut med 1,45 millioner kroner i erstatning for ugrunnet oppsigelse.

Reklameskjerm-leverandøren Digital Posters er i tingretten dømt til å betale seks tidligere ansatte 1,45 millioner kroner i erstatning etter ubegrunnede oppsigelser, skriver Finansavisen.

I august i fjor ble selgere fra Digital Posters sparket grunnet pliktbrudd. Butikken gikk dårlig, og selgerne fikk valget mellom å signere nye arbeidskontrakter eller si opp. Det førte til at samtlige selgere ble sykemeldte, noe som daværende administrerende direktør Einar Schweiger i Digital Posters tolket som sabotasje og grovt pliktbrudd.

Digital Posters hevdet at sykemeldingene var ubegrunnet. Det var ikke tingretten enig i, som mente at sykemeldingene var rettsmessige og at grunnlaget for avskjed dermed bortfaller.

Ikke klarert med styret

Ifølge Finansavisen erkjenner styreformann Poul Kristoffersen at metodene som ble brukt mot de ansatte var for tøffe.

- Kristoffersen forklarte som partsrepresentant for Digital Posters at han nok ville ha håndtert situasjonen på en annen måte enn det Einar Schweiger gjorde, og at fremgangsmåten ikke var klarert med styret, står det i tingrettsdommen.

- Vi er selvsagt skuffet over dommen, men vi har ennå ikke fått diskutert denne internt ennå. Vi er overrasket over erstatningsutmålingen, og vil regne og diskutere litt før vi fatter noen beslutning, sier Kristoffersen til Finansavisen.

Lov Og Rett