Sverige innfører snokelov

Sverige innfører snokelov

Massive protester til tross: i Sverige innfører Riksdagen i dag en lov som tillatter massiv overvåking av befolkningen.

Riksdagen, parlamentet i Sverige, har utsatt avstemningen om en ny lov som vil gi myndighetene omfattende muligheter lov til å overvåke innbyggernes epost, faks og telefonsamtaler. Men trolig blir loven vedtatt i dag eller i morgen.

Loven skulle egentlig vært oppe til avstemning i Riksdagen i dag, men ble sendt tilbake til Forsvarskomiteen for å gjennomgås på nytt etter innsigelser fra medlemmer av den svenske koalisjonsregjeringen.

Etter kritikken har forsvarsdepartementet lagt fram et forslag som er ment å gi Datainspektionen, Sveriges svar på Datatilsynet, større muligheter til å ivareta personvernet i en overgangsperiode. Men ifølge juridiske eksperter er loven svak personvern.

Kraftige protester

Loven har skapt store protester, og mange tok til gatene i morges for å demonstrere foran Riksdagen under paroler som "Stoppa FRA-lagen" og "1984". Mange tror ikke på løfter om bedre kontroll med dem som skal håndheve den nye loven.

- Endringene er et skritt i riktig retning, men det handler om små korrigeringer. Lovteksten er ikke endret. At det trengs flere kontrollinstanser viser bare at loven var dårlig i utgangspunktet, sier Lars Ohly, partileder i Vänstern, til aftonbadet.se

Det er ventet en ny avstemning om loven senere i dag eller i morgen, og ifølge svenske medier i dag er det sannsynlig at loven blir vedtatt.

Kan overvåke

Dersom loven blir vedtatt, vil den gi Försvarets radioanstalt, FRA, en sivil instans underlagt det svenske forsvarsdepartementet, rett til å overvåke internettrafikk og telefonsamtaler som passerer Sveriges grenser. Begrunnelsen er behovet for bedre vern mot ytre trusler.

Hele 56 prosent svarer i en meningsmåling gjort for svensk TV4 at de er imot loven, mens 34 er for og ti prosent ikke har gjort seg opp en mening. Bare 21 prosent svarer at de selv frykter at de kan bli overvåket.

Kritikken kommer fra mange hold. Blant annet mener Journalistforbundet at loven vil true kildevernet.

- Det er ekstremt viktig at loven stoppes. Vi som er journalister forplikter å beskytte våre kilder. Det blir umulig når et statlig organ skal få avlytte all informasjon, sier Journalistförbundets leder Agneta Lindblom Hulthén til aftonbladet.se.

Frykter hacking

Men myndighetene mener en slik lov tvinger seg fram. En av de viktigste begrunnelsene skal være at omfattende russisk hacking foregått via svenske servere.

- Dette er egentlig litt oppsiktsvekkende. I Sverige går man videre og lenger enn det som ligger i datalagringsdirektivet. Dette minner mer om Echelon-systemet i USA og lignende systemer for total overvåking. Det rare er at det har vært svært lite debatt om dette i Sverige, fram til nå, sier Ove Skåra, informasjonsdirektør i Datatilsynet.

Lov Og Rett