Tamburstuen må sone to år

Tamburstuen må sone to år

Trygve Tamburstuen ble i Oslo tingrett dømt til to års fengsel, med et halvt år gjort betinget.

Tidligere statssekretær Trygve Tamburstuen fikk redusert sin fengselsstraff med ett halvt år.

Nå har Borgarting lagmannsrett redusert fengselsstraffen med et halvt år, slik at Tamburstuen må sone ett år bak murene.

- Nå er de tilbake på det som var min påstand i tingretten, sier Økokrims førstestatsadvokat Petter Nordeng til E24.

LES OGSÅ: Tamburstuen dømt til fengsel

Retten la blant annet vekt på at Tamburstuen-saken har tatt lang tid, men tok ikke hensyn til at Tamburstuen har måttet tåle medieomtale av saken.

Tamburstuen ble i fjor dømt for grov utroskap og brudd på ligningsloven for sin gjerning som styreformann i selskapet Worldcom.

Tingretten mener Tamburstuen forsynte seg av verdier i WorldCom som tilhørte selskapet. Disse verdiene stammet i hovedsak fra et ghanesisk mobileventyr som Tamburstuen bygget opp gjennom nittitallet.

Følg saken på E24 .

Les om: