Telenor-aksjer tatt i arrest

Telenor-aksjer tatt i arrest

Alle Telenors aksjer i russiske Vimpelcom er tatt i arrest av myndighetene.

På vegne av Friedman-kontrollerte Farimex Products har russiske myndigheter i dag tatt arrest i alle Telenors aksjer i mobilkjempen Vimpelcom.

Russerne håndhever dermed dommen fra en domstolen i Omsk i Sibir fra februar, som dømte Telenor til å betale 11,7 milliarder i erstatning for å ha påført Vimpelcom tap. Tvangsinndrivelsen er gyldig etter russisk rett, selv om Telenor har anket dommen.

Grunnløst

Bakgrunnen for søksmålet er at Telenor skal ha forsinket Vimpelcoms oppkjøp av den ukrainske mobiloperatøren URS i 2005, og dermed påført Vimpelcom tap. Erstatningskravet tilsvarer tilfeldigvis verdien av Telenors aksjer i Vimpelcom.

Telenor har avvist dette kravet, og mener søksmålet er totalt grunnløst. Likevel ser Farimex ut til å vinne fram i det russiske rettssystemet.

Telenor faller over åtte prosent på Oslo Børs.

Lov Og Rett