Telio vant over PT

Telio vant over PT

PT-vedtak er kjent ugyldig i retten. Telio får holde aktiviteten i Sveits utenfor det norske regnskapet.

Telio får medhold av Oslo Tingrett i å holde aktiviteten i Sveits utenfor det norske regnskapet. Dommen medfører at Telio slipper å betale gebyr for virksomheten til PT, og selskapet blir også tilkjent saksomkostninger.

Telio tilbyr sine norske kunder telefon-relaterte ip-tjenester, og dommen gjelder en sak mellom Telio og PT som har pågått lenge. Utgangspunktet er at PT ønsker å legge omsetningen av Telios sveitsiske aktivitet inn i den norske omsetningen, slik at den blir gebyrbelagt. Telio har nå fått medhold i å holde denne delen av virksomheten utenfor.

Dommen sier:

"1. Post- og teletilsynets gebyrvedtak av 15. juli 2008 er ugyldig for så vidt gjelder den delen som skriver seg fra omsetning i Telio SA.

2. I saksomkostninger for tingretten betaler Staten v/Samferdselsdepartementet til Telio Telecom AS og Telio SA 357 595 – trehundredeogfemtisjutusenfemhundredeognittifem – kroner innen to uker fra forkynnelse av dommen."

Kan ikke slås sammen

Saken gjelder en tilleggstjeneste som Telio tilbyr sine kunder å bruke ved siden av den vanlige telefontjenesten, nærmere best en lokasjonsservertjeneste. Det gir selskapet mulighet å bundle ip-telefoni med andre digitale tjenester, som lagring.

Ifølge Telio mener at tjenestene som Telio SA leverer til norske kunder, ikke i seg selv utgjør noen elektronisk kommunikasjonstjeneste i henhold til ekomloven. Omsetningen hos Telio SA kan derfor ikke slås sammen med omsetningen hos Telio Telecom AS, slik gebyrvedtaket legger til grunn.

I forbindelse med kundenes tilgang til det som kalles ”bredbåndstelefoni kategori 3”, er det kun Telio Telecom AS (og kundens internettleverandør) som leverer elektronisk kommunikasjonstjeneste som definert i ekomloven.

PT har derimot et annet syn, og mener at tjenesten er koblet til vanlig telefoni, og bør gå inn i omsetningen.

- Vi mener at denne tjenesten som Telio produserer i Sveits må ses som en del av telefontjenesten til norske sluttkunder, sier Torstein Olsen i PT, til Computerworld.

Hard bundling

Olsen skisserer en lang prosess rundt saken, hvor Telio underveis har endret sitt perspektiv. I starten prøvde selskapet å bevise at tjenesten i Sveits var en nødvendig del av tilbudet, mens den senere ble gjort til en valgfri tilleggstjeneste.

Olsen mener også at få kunder skjønner hva tjenesten brukes til, og at mange betaler uten å ha bruk for det.

- Dette er et eksempel på "hard bundling" av teletjenester, mange kunder er ikke klar over en gang at de betaler dette. Kundene betaler 129 kroner i måned for noe få egentlig trenger, sier Olsen.

I utgangspunktet betyr dommen at teleoperatører kan sette servere i utlandet for å unngå norsk skatt og gebyrer, og det er en uheldig utvikling, mener Olsen. Han påpeker at andre aktører, som Telenor, har gitt uttrykk for at de mener Telio driver med konkurranseforvrengende aktiviteter.

Willy Jensen, direktør i PT, vil ikke si mye om saken.

- Men jeg tror ikke at det Telio gjør vil ha mye å si for det norske markedet, mener Jensen.

Nyheten blir svært godt mottatt på Oslo Børs, og Telio er foreløpig dagens vinneraksje med en oppgang på 18,81 prosent.

Lov Og Rett