Tilbyr it-forsikring

Tilbyr it-forsikring

IKT-Norge har utviklet en helt ny forsikring for å redusere risikoen it-aktører er utsatt for.

IKT-Norge har gjennomført en undersøkelse som viser at mange it-bedrifter eksponerer seg for en svært stor risiko, og at 8 av 10 it-bedrifter ikke har tilstrekkelig forsikringsordninger for å redusere risikoen utover forsikring mot brann, tyveri og andre ytre trusler. Utfordringen kommer om bedriften får et betydelig erstatningsansvar rettet mot seg.

IKT-Norge skriver i en pressemelding at forsikringer mot tap og erstatning er vanlig i de fleste land vi liker å sammenligne oss med, med at dette har vært neglisjert i Norge. Noe av årsakene til dette er nok ikke bare at bedriftene har håpet at alt skal bra, men også at forsikringsbransjen har hatt meget dårlige og svært kostbare produkter på dette området i Norge.

- Vi gjorde en kartlegging for å se på de ansvarsdekningene som var tilgjengelig i det norske markedet og fant ut at de var meget mangelfulle. I flere år har vi ønsket at forsikringsbransjen skulle forbedre sitt tilbud på dette området til IKT-bedriftene, men det har vært umulig å få til. Vi var derfor nødt til å lage en egen kravspekk i samarbeid med JLT Norway AS, som igjen gikk ut med et anbud til ledende forsikringsselskaper i det nordiske markedet. Vi har nå fått laget en unik forsikring for IKT-Norges medlemmer til en meget konkurransedyktig pris. TrygVesta vant anbudet og vi er meget godt fornøyd med det samarbeidet vi har fått til, skriver IKT-Norge i meldingen.

Bransjeorganisasjonen tilbyr nå en spesialtilpasset forsikring som dekker bedriftsansvar, produktansvar og formuesansvar samt rettshjelpforsikring.

Lov Og Rett