Vi sier nei til privat piratjakt!

Vi sier nei til privat piratjakt!

LEDER: Men vi sier ja til at nordmenn straffes for piratkopiering.

Simonsen Advokatfirma har hatt konsesjon for å sikre bevis i piratkopieringssaker. Det endte blant annet med at stavangermannen, som på internett ulovlig distribuerte filmen om Max Manus, ble tatt.

Datatilsynet avslo imidlertid i fjor en søknad om forlengelse av denne konsesjonen. Hensynet til personvernet måtte veie tyngre enn hensynet til bransjen som blir rammet av piratkopiering, mente tilsynet. Det vedtaket ble klaget inn til Personvernnemda, som endte på motsatt konklusjon. Simonsen Advokatfirma har dermed igjen fullmakt til å gå på piratjakt.

Man kan mene mye om at private aktører i Norge i praksis får etterforske lovbrudd uten en rettslig fullmakt. Det bør imidlertid være ukontroversielt at bedrifter og mennesker som produserer åndsverk må ha et rettslig vern. Det kan umulig være et gode for samfunnet at programvare, film, bøker, musikk og annet som lar seg distribuere digitalt, fritt skal kunne deles uten at opphavsmenn/kvinner skal få kompensasjon - med mindre vi faktisk mener vi har for mye kultur i Norge.

Problemet er at vi har et lovverk som vekter lovbrudd forskjellig, avhengig av hvor lovbruddet skjer. Åndsverk har i praksis liten rettslig beskyttelse på nettet. Piratkopiering etterforskes i liten grad av politiet. Samtidig ser det ut til å være en generell oppfatning blant et stort antall nordmenn at det ikke er spesielt umoralsk å laste ned piratkopiert innhold. Det er underlig, for de fleste vil synes det vil være totalt uakseptabelt å trykke opp og selge Karl Ove Knausgårds siste bok, uten at forfatteren skulle få en krone.

Internett har vært en modning for mange bransjer. Det startet som et prosjekt som i stor grad var basert på frivillighet og dugnad. Det er forklaringen på suksessen og også at brukerne stort sett har stilt krav til at innholdet skal være fritt tilgjengelig og gratis. Etter snart 20 år er det likevel på tide å å gjøre opp status om hva som virker og ikke virker - og regulere deretter.

Problemet er derfor ikke at piratkopiering etterforskes. Problemet er at jobben overlates til et advokatfirma, når dette er et ansvar for landets lovmakere og myndighetsutøvere.

Er du enig i Henning Meeses leder? Bør piratjakt være myndighetenes jobb? Si din mening under!

Lov Og Rett