Vis fingern til Europa

Vis finger'n til Europa

Oppstrammet grensekontroll kan tvinge fram fingeravtrykk og øyeskanning ved innreise til EU-landene.

EUs justiskommisjonær Franco Frattini har lagt fram et forslag om strengere grensekontroll. Forslaget innebærer at alle som reiser inn i EU-land skal registreres med fingeravtrykk og øyeskanning. Trolig må også EU-borgere gjennom en slik kontroll, skriver den danske nettavisen comon.dk.

Et sentralt element i planen er å etablere et elektronisk register over alle inn- og utreisende fra medlemslandene. Registeret skal brukes i i kampen mod terrorisme, men databasen skal også avsløre om personer oppholder seg lenger i et EU-land enn de har lov til.

Frattini åpner også for at personer fra land utenfor EU som reiser hyppig til EU, skal gjennomgå en grundigere registrering en gang, for så å komme raskere gjennom kontrollen ved påfølgende innreiser.

Konstnaden for å ansakke det nødvendige elektroniske utstyrert ligger på rundt 180 millioner norske kroner. Planene skal godkjennes av EU-landene og Europaparlamentet før de eventuelt vedtas og blir gjeldende lov. Det er fra før besluttet at alle EU-borgere skal ha pass med biometriske data.

Lov Og Rett