- Yahoo utleverte dissidenter

- Yahoo utleverte dissidenter

Yahoo blir beskyldt for indirekte å bidra til tortur og fengsling av politisk opposisjonelle i Kina.

For andre gang blir Yahoo saksøkt av kinesiske dissidenter som hevder selskapet har overlevert informasjon om dem til myndighetene.

Politiske dissidenter i Kina går for annen gang til sak mot Yahoo og minst ett datterselskap. Dissidentene hevder at selskapet har hjulpet kinesiske myndigheter ved å overlevere e-post og annen elektronisk kommunikasjon som bidro til at en av dem ble fengslet.

Den første rettssaken med kinesiske dissidenter endte med at Yahoo betalte en kompensasjon og dermed løste saken utenfor domstolen.

Den nye saken er anlagt av Li Zhi, Zheng Cunzhu og Guo Quan i U.S District Court of Northern California, søker oppreisning for dårlig behandling av kinesiske myndigheter, etter at Yahoo og Yahoo Hong Kong angivelig utvekslet epost, epostregistre, informasjon om brukeridentitet og andre data til myndighetene.

De tre som går til sak mot Yahoo skal ha navngitt over 60 andre personer som de også hevder har blitt "vilkårlig fengslet" i Kina for arbeid med frie valg, demokrati og menneskerettigheter, med mulig grunnlag i internettrelatert identifisering videreformidlet av Yahoo.

Yahoo ønsker ikke å kommentere saken overfor Computerworlds internasjonale nyhetsbyrå.

Fengsel og tortur

Li har på grunn av sitt arbeid for China Democracy Party - som er forbudt - har blitt fengslet og torturert av kinesiske styresmakter. Ifølge søksmålet bidro Yahoo til å gjøre hans forbudte politiske aktivitet kjent for myndighetene. Li har spå langt gjennomfølrt fire av åtte års fengeslsstraff.

Zheng, som bor i California, tør ikke returnere til sitt hjemland av frykt for rettslig forfølgelse, og lider et betydelig økonomisk tap som følge av dette. Hans bånd til Li ble kjent gjennom rettssaken mot Li.

Guo mistet jobben som professor ved Nanjing Universitet etter at hans identitet på internett vel avslørt av Yahoo, hevdes det i søksmålet. Yahoos virksomhet i Kina eies og drives nå av Alibaba.com.

Les om:

Lov Og Rett