Loven om norske it-skandaler

Loven om norske it-skandaler

Det går en rød tråd gjennom norske offentlige it-prosjekter. De er preget av overskridelser, forsinkelser og skandaler. Nå venter vi på Forsvaret.
Det er skrevet utallige rapporter og utredninger om hvordan det offentlige skal unngå it-skandaler. Det er ikke gjort i en håndvending å forklare årsakene til at verken mangfoldige rapporter eller tidligere erfaringer ser ut til å hjelpe.

Det man åpenbart kan slå fast er at det offentlige fremdeles har en tendens til å ville for mye, og at de definerer for store enkelprosjekter. I kombinasjon med dette synes det naturlig å slå fast at manglende kompetanse på prosjekter som nærmer seg eller overstiger milliardkroner-størrelse, også synes å være åpenbar.

Og på toppen av dette får prosjektene ofte leve lenge i fred for det offentlige søkelyset. Prosjektene er kompliserte rent teknisk, og vanskelige å få tak på. I tillegg er vi et lite land med få uavhengige tekniske ressurser som kan kommentere og granske denne type prosjekter.

Høsten 2001 gjorde Forsvaret i siste liten helomvending med sitt Golf-prosjekt, og skulle dele det opp i mindre enheter. Det spesielle er at det ser ut til at denne medisinen heller ikke fungerer.

I utlandet forteller Statskonsult at trenden er at det offentlige ikke vil ha it-prosjekter større enn 20 millioner kroner. I Norge er dette en umulighet. Legger du frem et prosjekt i denne størrelsesorden får du beskjed om å løse det over eget driftsbudsjett, du kan ikke forvente deg penger til investeringen. Dermed tvinges det offentlige til å tenke stort, og det ser ut til at de store tankene har en tendens til å bli større, selv om de egentlig skal være små, som i tilfelle Golf.

Så langt har ikke Forsvarsdepartementet villet snakke om verken kostnader eller besparelser knyttet til Program Golf. Riksrevisjonen la i 2003 et tall på bordet på drøye 2 milliarder. Offentligheten og Stortinget venter spent på prislappen for fase 2 i Program Golf.

Hittil har arbeidet med it-omleggingen i Forsvaret kostet 800 millioner. Så langt har de for denne summen fått et system som sliter med å levere den varen den skulle. Årsregnskapet for 2003 er ikke godkjent, onde tunger vil ha det til at det kan bli vanskeligheter for regnskapet fra 2004 også. Det er ikke teknologien sin feil, men organisasjonen og menneskene som skal håndtere systemet som er årsaken, sier prosjektledelsen.

Det gjenstår å se hele omfanget av Forsvarets mulige it-skandale. Vi venter spent på fortsettelsen.