Lovens lange sugerør

Lovens lange sugerør

Leder i Computerworld CIO, november 2004
Det er faktisk ikke så lenge siden anmeldelsesrapporter ble skrevet på skrivemaskiner hos politiet. Men nå er det nye tider. Ikke bare har it forenklet arkiveringsprosessene, men nå skal it også brukes til et mer analytisk arbeid hos lovens lange arm. Hver enkelt politmann- eller kvinne skal utstyres med håndholdte enheter som vil kunne gi et innblikk i trusselbilde og hva som sannsynligvis vil skje rundt neste gatehjørne.

I denne utgaven av Computerworld CIO har vi Business intelligence som tema. På lokalspråket er dataanalyse et bedre ord, hvor man bruker data man har til å se sammehenger. Hvis en ting inntreffer er det så og så stor sjanse for at "dette" inntreffer osv. Dataanalyse handler i stor grad om skape scenarier.

BI-professor Petter Gottschalk (altså fra Handelshøyskolen BI og ikke Business Intelligence) formulerer politiets satsing meget elegant, og oppsummere hva dataanalyse egentlig er i utsagnet; "Hadde politiet visst det politiet vet, hadde all kriminalitet vært oppklart".

Tore Lorentzen som er avdelingsdirektør i Politidirektoratet sier de vil ta i bruk dataanalyse i løpet av 2005, og stikke et sugerrør ned i de forskjellige databasene for å trekke opp og analysere informasjonen. Målet er å finne nye sammenhenger.

Vi har tidligere skrevet at Rikstrygdeverket bruker dataanalyse for å finne personer som misbruker trygd. Tafikksjefens etat i Oslo jobber også med et analyseverktøy hvor de kan plotte inn sannsynlige feilparkeringer geografisk og i hvilken tid de vil inntreffe. På den måten kan trafikkbetjentene utplasseres, slik at de tar flest mulige syndere på kortest mulig tid. Rett og slett en ressursoptimalisering.

Nå kan man mene hva man vil om det siste eksempelet. Men disse casene viser en vilje i det offentlige til å bruke ressurser optimalt. Selvfølgelig gitt at it-kostnadene holdes under kontroll. En måte å få dette til på kan være at hver enkelt etat tar investeringene over egne budsjetter - samtidig som de får beholde hele gevinsten og ikke blir avkortet ved neste budsjettrunde fordi de er blitt mer effektive.

Under Innovation Fair i regi av konsulentselskapet Accenture i november var det en paneldebatt med moderniseringsminister Morten Andreas Meyer, Trygve Nordby i UDI, arbeidsdirektør Inger Johanne Stokke og trygdedirektør Arild Sundberg. Samtlige av etatslederne var positive til Meyers initiativer. Og spesielt trygdedirektøren kom med et interessant utspill: "Vi har i etatene en mulighet til å låne penger for å finansiere it-investeringer og betale tilbake lånet med effektiviseringsgevinsten."

Dette er svært interessant. Politiet finansierer sin satsing over egne budsjetter. Og det virker fornuftig at hver enkelt etat tar denne investeringen selv. Gitt da, at de får beholde gevinsten for å bedre sine tilbud. Men integrasjons- og koordineringsansvaret ligger fortsatt hos statsråden.