Lover nytt nødssamband, men ikke i budsjettet

Lover nytt nødssamband, men ikke i budsjettet

Regjeringen går i statsbudsjettet inn for at politiet og nødetatene skal få et nytt, avlyttingssikkert nødsamband.

Sambandet skal i første omgang innføres i tettbygde strøk på Østlandet, melder NRK.

Regjeringen har imidlertid ikke funnet dekning i budsjettet for de rundt fire milliarder kronene nødsambandet vil koste. I stedet sier regjeringen at den vil komme tilbake til Stortinget med et eget forslag om hvordan nødsambandet skal finansieres.

Dagens politisamband blir avlyttet av både kriminelle og journalister, og politiet regner det ikke som sikkert i en nødssituasjon. Politiet og de andre nødetatene har derfor ønsket seg et felles, avlyttingssikkert samband.