Lover raskt bredbånd til alle

Stoltenberg-regjeringen lover lik bredbåndstilgang i hele landet og sier farvel til en helt markedsstyrt utbygging.

Det mangler ikke på fagre løfter i regjeringserklæringen som ble lagt fram i går. Under kapitlet "digital allemannsrett" kommer det fram at Stoltenberg-regjeringen vil bruke offentlige midler for å oppfylle løftene om lik bredbåndstilgang uansett hvor du bor.

En av begrunnelsene for å øke bredbåndsinnsatsen, er at det skal bli lettere å etablere næringsvirksomhet.

"Utbygging av bredbånd til hele landet gir store muligheter for næringsetablering og utvikling, og opphever i stor grad de avstandsulemper som måtte eksistere. For Regjeringen er det et mål at alle husstander og private og offentlige virksomheter skal ha tilgang til et fremtidsrettet høyhastighetsnett til lik pris i hele landet."

Samordnet utbygging

"Regjeringen vil få til en mer samordnet utbygging av de ulike digitale nett i Norge" skriver de tre partiene sitt styringsdokument. Hele landet skal ha tilbud om tilknytting til høyhastighetsnett innen utgangen av 2007, skriver de, uten å definere nærmere hvor høuy hastigheten skal bli.

Et nøkkelpunkt er at det "ikke skal være urimelige geografiske prisforskjeller ved tilknytning til bredbåndsnett".

Bondevik-regjeringen har overlatt til markedet å ordne opp i dette. Men å bygge ut i landets mest grisgrendte regioner er som kjent ikke noen kommersiell suksess, og de minst befolkede distriktene blir derfor liggende etter.

BaneTele blir ikke solgt

Den nye regieringen vil skyte inn offentligemidler for å sikre full utbygging. Den vil også beholde Bane Tele AS forblir statens eiendom og bidrar til bredbåndsstruktur i hele Norge. Det blir dermed ikke noe av at Bredbåndsalliansen kan kjøpe BaneTele.