Lovlydige servere

Lovlydige servere

Med Configuresoft ECM trenger du ikke spørre serverne for å ha oversikt over konfigurasjonsinnstillingene.
Offentlig lover og regler stiller krav til at bedrifter og offentlige etater skal ha full oversikt over innstillingene i virksomhetens servere. Verdens "Datatilsyner" og "Kredittilsyner" krever at konfigurasjonen skal kunne dokumenteres, inkludert historiske data.

Ifølge Hans Petter Jacobsen, som driver sitt eget firma Jacobsen Consulting, har de færreste bedrifter klart å stable ordentlig konfigurasjonsstyring på beina. Han peker på at også norske selskaper må forholde seg til denne typen krav, blant annet fra Forsvaret og bankverden.

Database

-- Det er umulig å tilfredsstille lovpålagte krav med manuelle rutiner, sier Jacobsen.

Han forsøker å komme inn på det norske markedet med Configuresoft ECM. I denne programvareløsningen lagres all relevant informasjon i én sentral konfigurasjons- og endringsdatabase. Det betyr at det er unødvendig å spørre serverne om status hver gang det kommer inn patch-er eller oppdateringer fra programvareleverandørene.

Konfigurasjonsdatabasen gjør det enkelt å avgjøre hvilke servere som har parametre som må endres. Først når dette er klarlagt gjøres oppdateringene.

I tillegg til å være en hjelp til å tilfredsstille offentlige krav, åpner Configuresoft for å se sammenhenger det ikke er så lett å få øye på.

-- Ikke planlagt nedetid kommer ofte en stund etter at systemet er oppdatert. Med Configuresoft er det lett å finne ut hva som har endret seg, sier Jacobsen, som peker på at løsningen kan brukes i ITIL-sammenheng (IT Infrastructure Library).

Testinstallasjon

Foreløpig er Jacobsen Consulting både distributør og forhandler for Configuresoft. Men målet er å finne selvstendige forhandlere. Utfordringen er å få på plass den første kunden.

-- Vi regner med å få til en testinstallasjon hos en kunde i løpet av høsten, sier Hans Petter Jacobsen.

Configuresoft ble i utgangspunkt laget for Microsoft-miljøer. Men etter krav fra kunden finnes løsningen nå også for Linux/Unix-miljøer. På kundelisten står blant annet store oljeselskaper som BP og ExxonMobil.

Sammen med 30 andre programvareselskaper var Configuresoft med på å etablere Microsofts sikkerhetsinitiativ Secureit Alliance.